Rijk en regio presenteren plan voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe op weg naar aardgasvrij

Door | 6 maart 2024

PROVINCIE – Gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe, de provincie Groningen en de Rijksoverheid komen gezamenlijk met een isolatieaanpak voor woningeigenaren. Zo kunnen woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe profiteren van een lagere energierekening en wordt energiearmoede verder tegengegaan. Deze aanpak komt voort uit de ambitie van de regio om aardgasvrij te worden en uit de kabinetsreactie Nij Begun. De isolatieaanpak is hierin een grote en belangrijke eerste stap. Voor de isolatieaanpak is 1,65 miljard euro beschikbaar. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die na 25 april 2023 een investering hebben gedaan of nog gaan doen in isolatiemaatregelen, ontvangen hiervoor extra subsidie. Onder de isolatieaanpak vallen alle noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie. Voor de isolatie van huurwoningen krijgen woningcorporaties in Groningen en Noord-Drenthe 200 miljoen euro voor isolatiemaatregelen aan huurwoningen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat de isolatiemaatregelen niet leiden tot hogere huren en huurders hier dus voordeel van hebben vanwege lagere energiekosten.

Bij het uitwerken van de isolatieaanpak geven Rijk en regio prioriteit aan de meest kwetsbare huishoudens en aan degenen die het hardst zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen en versterkingsoperatie. Daarnaast was de inzet, volgens de aanbevelingen van de Commissie Van Geel, om de verschillen in het versterkingsgebied tussen buren in dezelfde straat of wijk zoveel mogelijk te beperken en dempen. Deze aanpak is hierin een belangrijke eerste stap.

De volgende groepen zijn te onderscheiden: 

Energiezuinig wonen 

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat iedereen comfortabel en energiezuinig kan wonen. Dit helpt om hoge energierekeningen en energiearmoede te verminderen. Dit is vooral belangrijk voor huishoudens met weinig geld die moeite hebben met het betalen van hun energierekening.

Vanaf 25 april 2023

Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren de subsidiebijdrage aanvragen voor investeringen die zij hebben gedaan of gaan doen in isolatiemaatregelen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt. De maatregelen gaan met terugwerkende kracht in per 25 april 2023. Hiervoor is gekozen omdat het kabinet op die dag de kabinetsreactie Nij Begun en het daarbij horende maatregelenpakket presenteerde. Woningeigenaren die naast de isolatieaanpak ook verdere maatregelen willen nemen richting een aardgasvrije woning, zoals de aanschaf van een warmtepomp, kunnen hiervoor gebruik maken van de al bestaande landelijke subsidies. 

Vervolg en meer informatie

Alle beschikbare informatie over de isolatie-aanpak staat op onderstaande websites. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt door de overheid (Rijk, provincie en gemeenten), samen met bewoners, bouwers, woningcorporaties en het Nationaal Warmtefonds. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht op volgende website: www.isolatiebedrijfgroningen.com/subsidie-isolatie.

Foto: Gemeente Oldambt (ingezonden)