Sloopwerkzaamheden aan de Vissersdijk in februari

Sloopwerkzaamheden aan de Vissersdijk in februari

Vanaf maandag 8 februari vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan de Vissersdijk in Winschoten, aan het parkeerterrein Liefkenshoek. Hier worden de ruimten bovenop de Budgetfood gesloopt, die eigendom zijn van de gemeente. De werkzaamheden kunnen enige verkeershinder geven. Wij doen ons best om de Vissersdijk tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk open en toegankelijk te houden. In totaal neemt de sloop zo’n twee á drie weken in beslag.

Tijdelijke wegafsluiting Vissersdijk

Tijdens het verwijderen van de voorgevel van de bovenverdieping, sluiten wij de Vissersdijk wel tijdelijk. Dat betekent dat het parkeerterrein Liefkenshoek op dat moment alleen vanaf de andere zijde bereikbaar is. Deze afsluiting duurt maximaal drie dagen en wordt ter plaatse aangegeven.

Toekomst Poort van Winschoten

De Vissersdijk is samen met de Liefkenshoek en het gebied rondom het gemeentehuis onderdeel van het project Poort van Winschoten. In dit gebied verbetert de gemeente de inrichting van de openbare ruimte. De plekken die nog niet aan de beurt zijn gekomen bij de eerdere centrumontwikkeling, worden nu aangepakt en verfraaid. In voorbereiding hierop worden nu vast een aantal in het oog springende lelijke plekken aangepakt. Te beginnen met de sloop van ons eigen vastgoed aan de Vissersdijk. De realisatie van de gebiedsontwikkeling vindt plaats in de periode tot en met 2023. Op dit moment werken we aan de plannen en ontwerpen.

Foto: Gemeente Oldambt