Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het kabinet stelt het geld en de regeling beschikbaar en de gemeenten voeren het uit. Dit betekent dat iedere gemeente hiervoor beleid opmaakt en dat u TONK kunt aanvragen bij uw eigen gemeente. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een inkomensondersteunende regeling.

Voor wie?

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent, een ondernemer of een uitkering ontvangt. De TONK is een aanvullende regeling op de bestaande bijzondere bijstand. Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u kijken of u voor een TONK-uitkering in aanmerking komt.

Voor ondernemers

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u door de coronamaatregelen opdrachten zien verdwijnen. Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden   ontvangen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Een aanvraag voor de TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden en wanneer kan ik het aanvragen?

Iedere gemeente moet zelf beleid maken voor de TONK. Dit betekent dat de voorwaarden door iedere gemeente worden opgesteld en hierdoor ook kunnen verschillen. Wij zijn op dit moment druk bezig om de regeling vorm en inhoud te geven. We streven ernaar dat de TONK-regeling vanaf 1 maart 2021 bij ons digitaal kan worden aangevraagd. Voor de voorwaarden en aanvragen verwijzen wij u naar onze webpagina over de TONK.

Foto: Gemeente Oldambt