Uitspraak geschil energiekosten oude ziekenhuis

Uitspraak geschil energiekosten oude ziekenhuis

In het kader van het tijdelijk gebruik van het oude ziekenhuis liep er nog een geschil met de vorige eigenaar, Outlet Groningen B.V., over de kosten van gas, water en elektra. Afgesproken is om dit geschil voor te leggen aan de notarissen van beide partijen met het verzoek een bindende uitspraak te doen.

Beide notarissen zijn op 26 maart 2021 tot een gezamenlijke uitspraak gekomen. De notarissen constateren dat de gesloten overeenkomst over het tijdelijke gebruik van het oude ziekenhuis niet concreet genoeg is op het onderdeel energiekosten. Daardoor is door beide partijen geaccepteerd dat het risico van overschrijding van de energiekosten niet, althans niet helder genoeg, toebedeeld is. Noch Outlet Groningen B.V. noch de gemeente heeft dit risico voldoende onder­kend.

Op basis hiervan hebben de notarissen besloten dat de gemeente in eerste instantie het door haar in de overeenkomst al toegezegde deel van de kosten dient te betalen. Het dan nog resterende bedrag van afgerond € 79.000,– komt voor 50% voor rekening van Outlet Groningen B.V. en voor 50 % voor rekening van de gemeente. Hierin zijn ook de notariskosten opgenomen. In totaal moet Oldambt nu € 65.269,09 betalen.

De notarissen zijn van mening dat met hun oordeel recht gedaan wordt aan ieders belan­gen, en op voorhand genomen risico’s, ten aanzien van de afwikkeling van de energie­kosten.

Foto: Gemeente Oldambt