Vordering inzake faillissement Simon Benus Bouw B.V.

Vordering inzake faillissement Simon Benus Bouw B.V.

Gemeente Oldambt heeft een vordering van de curator ontvangen voor schadevergoeding naar aanleiding van het faillissement van Simon Benus Bouw B.V. tijdens de bouw van Cultuurhuis De Klinker. Andersom ligt er ook een vordering van de gemeente bij de curator. De gemeente heeft de curator verzocht om een onderbouwing zijn vordering.

Over het faillissement

Op 19 april 2012 heeft Simon Benus Bouw B.V. opdracht van de gemeente gekregen om het Cultuurhuis De Klinker te bouwen. Tijdens de bouw is tussen Simon Benus Bouw B.V. en de gemeente een conflict ontstaan over onder andere de coördinatie van het werk. Op 18 maart 2014 is Simon Benus Bouw B.V. failliet gegaan.

De curator heeft destijds de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade wegens het niet nakomen van de aannemingsovereenkomst. De gemeente heeft aangeven niet akkoord te zijn met deze aansprakelijkstelling. Daarnaast heeft de gemeente een vordering ingediend bij de curator. Dit betreft een vordering van € 500.000 met betrekking tot  het project De Toekomst en een vordering van € 3.000.000 naar aanleiding van door de gemeente geleden schade betreffende de bouw van Cultuurhuis De Klinker.

Brief curator 24 april 2020

Aan de hand van de brief van 24 april 2020 vordert de curator een schadevergoeding van de gemeente van € 2.800.000.

Vervolg

De gemeente heeft de curator verzocht om een onderbouwing van de vordering en er nogmaals op gewezen dat de gemeente ook een vordering bij de curator heeft ingediend. Als er een rechtszaak volgt, zal deze behandeld worden door de Raad van Arbitrage Bouw. De inschatting is dat een rechtszaak al snel twee jaar gaat duren.

Foto: Gemeente Oldambt