Webinars voor meer informatie over zonnepanelen met subsidie voor ondernemers

Webinars voor meer informatie over zonnepanelen met subsidie voor ondernemers

De provincie Groningen biedt ondernemers ondersteuning aan bij de eerste stappen in de ontwikkeling van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand(en).

SDE+ subsidie

Ondernemers kunnen een SDE+ subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • De zonnepanelen moeten een minimaal vermogen van 15 kWp hebben. Dat zijn circa 40 á 50 zonnepanelen.
  • De zonnepanelen worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting, een aansluiting groter dan 3x80A (ampère).
  • Het is noodzakelijk te onderzoeken of uw dak de constructie van de zonnepanelen kan dragen. Is het vermogen van de zonnepanelen groter dan 500 kWp, dan is een economische haalbaarheidsstudie nodig.
  • Een zonne-energieproject moet na goedkeuring van de subsidieaanvraag binnen 18 maanden gerealiseerd te zijn, anders vervalt de subsidietoekenning.

Advies voor aanvraag subsidie

Om te bepalen of een ondernemer voor de subsidie SDE+ in aanmerking komt en voldoet aan de voorwaarden biedt de provincie Groningen ondersteuning aan bij het zetten van de eerste stappen. Hiervoor hebben ze adviesbureau Over Morgen en Energie VanOns gevraagd om ondernemers te adviseren en te helpen bij het aanvragen van de subsidie. Dit advies is voor ondernemers gratis en wordt aangeboden door de provincie Groningen.

Een persoonlijke dakscan

Adviesbureau Over Morgen en Engergie VanOns maken voor de ondernemers een gratis en vrijblijvende dakscan. De scan geeft inzicht in het aantal panelen die geplaatst kunnen worden en welke van de drie businesscases (zelf investeren, samen investeren of dak verhuren) voor de ondernemer het best passend is. Na dit advies kiest de ondernemer of hij zelf de subsidie aanvraagt of dit laat aanvragen door Over Morgen en Engerie VanOns. Na toekenning van de subsidie gaat de ondernemer zelf aan de slag met de realisatie van de zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand.

Webinar ‘Zon op Dak’ voor meer informatie

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in zonne-energie? Wilt u zonnepanelen op uw bedrijfspand plaatsen en mede door een SDE+ subsidie realiseren? Maar u heeft nog wel vragen of u wilt meer informatie? Meld u dan aan voor één van de vier webinars via https://overmorgen.nl/zonneenergie. De webinars worden georganiseerd door Adviesbureau Over Morgen en Energie VanOns en vinden plaats op:

  • dinsdag 7 juli van 16.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 9 juli van 19.30 tot 20.30 uur
  • dinsdag 8 september van 16.00 tot 17.00 uur en
  • donderdag 10 september van 19.30 tot 20.30 uur

En/of download de flyer ‘Verzilver uw dak met zonnepanelen’.

Zonne-energie

De zon is een fantastische bron van energie. In één jaar valt 9.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als we jaarlijks in de hele wereld aan energie verbruiken. Door zonnepanelen op daken te leggen,  wordt deze energie deels omzetten in elektriciteit. Duurzame energie is nodig om CO2-uitstoot te verlagen en de klimaatdoelen te halen. In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk voor ondernemers om zonnepanelen te plaatsen.

Foto: Gemeente Oldambt