Bijeenkomst over gevolgen mijnbouwactiviteiten Zuidhorn

Bijeenkomst over gevolgen mijnbouwactiviteiten Zuidhorn

Dinsdag 10 april organiseert de gemeente Zuidhorn een informatiebijeenkomst over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in de gemeente.

De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Humsterland, Englumstraat 10 in Oldehove. Verantwoordelijk wethouder Henk Bakker: “Met deze bijeenkomst willen we de inwoners informeren over de gaswinning en -opslag in onze gemeente en de effecten daarvan op onze bodem. We hebben te maken met gaswinning uit het Groningenveld en uit kleine velden. Het winningsplan voor het veld Pieterzijl-Oost, dat nu ter inzage ligt, is een actueel voorbeeld van zo’n klein veld. Daarnaast is er ook nog de gasopslag Grijpskerk. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de impact daarvan.”

Programma

Het programma begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Gastspreker Rien Herber, hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt over de effecten van de winning uit de diverse gasvelden op de bodem in de regio. Wethouder Henk Bakker licht deze avond de rol en het standpunt van de gemeente over gaswinning en -opslag toe. Daarnaast krijgen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Foto: Pixabay