Perspectief voor Roodeschool

Perspectief voor Roodeschool

ROODESCHOOL – Het aardgascondensaat-overlaadstation verdwijnt mogelijk uit het centrum van Roodeschool.

Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij vindt dat zo’n station niet midden in een dorp hoort te staan en dat verplaatsing bevorderlijk zou zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Hij gaat Noordgastransport (NGT) daarom vragen de afgegeven vergunning te reviseren. Aan de hand daarvan wordt gekeken of verplaatsing wel of niet noodzakelijk is.

Burgemeester Marijke van Beek is blij met en verheugd over de brief: “Ik dacht dat het een gelopen race was en was bijzonder teleurgesteld. De brief van Minister Wiebes biedt echter opnieuw perspectief en daar ben ik heel blij om. De deur staat weer open dus ik hoop uit de grond van mijn hart dat een wens van velen in vervulling gaat en dat het overlaadstation verplaatst wordt.”

In zijn brief geeft Minister Wiebes ook aan, het een gemiste kans te vinden dat het overlaadstation niet tegelijk met het treinstation verplaatst is. Daarnaast adviseert hij de gemeente en de Provincie om het Nationaal Programma in te zetten voor een vernieuwingsproject, waarin de verplaatsing van de overslaginstallatie een onderdeel is.

“Het zou Noordgastransport sieren als zij hierbij een actieve rol neemt”, schrijft hij. Ook sprak de Minister de bereidheid uit om met NGT en met de gemeente in gesprek te gaan; “een hoopvol, mooi signaal”, aldus Marijke van Beek.

Het overlaadstation is al jaren onderwerp van gesprek. Het ligt midden in Roodeschool, wat tot onrust en ongerustheid leidt bij de inwoners. Burgemeester Marijke van Beek heeft vanaf het begin van haar burgemeesterschap aangedrongen op verplaatsing en de gemeente Eemsmond heeft daar dan ook jaren voor geijverd.

Enkele jaren geleden leek er een doorbraak te zijn, maar werden de onderhandelingen toch afgeketst. Ook daarna is er door diverse partijen naar mogelijkheden voor een verplaatsing gekeken. De kosten ervan waren echter te hoog voor NGT, Rijk en Provincie. Van Beek: “Eemsmond wilde graag een bijdrage leveren, maar dan moet er van de andere kant ook iets komen.”

Omdat NGT de benodigde vergunningen heeft, kan verplaatsing niet afgedwongen worden. Bovendien zorgen de overslaginstallatie en het verladen van het aardgascondensaat niet voor dusdanige risico’s dat verplaatsing noodzakelijk is. De vergunning moet echter iedere tien jaar gereviseerd worden – minister Wiebes gaat NGT daarom vragen om een actualisatie van de vergunning; die moet dan aan de huidige eisen en standaarden voldoen. Daarna wordt gekeken of de overslaginstallatie overplaatsing behoeft.

Foto: Google Maps