Plannen voor aanpak N361 bebouwde kom Winsum definitief

Plannen voor aanpak N361 bebouwde kom Winsum definitief

WINSUM – Het voorstel voor de plannen om de provinciale weg (N361) door de bebouwde kom in Winsum aan te pakken zijn goedgekeurd.

De geplande veranderingen moeten onder andere zorgen voor meer verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De weg past straks ook beter bij het karakter van het dorp.

De plannen gaan over het deel van de provinciale weg in de bebouwde kom van Winsum: de Winsumerstraatweg (ter hoogte van De Meeden) tot aan de al bestaande rotonde Het Aanleg. De provincie Groningen en de gemeente Winsum werken samen aan de herinrichting van de bebouwde kom.

Verschillende werkzaamheden

In de weg door de bebouwde kom komt een overrijdbare middenberm. Twee kruisingen (bij De Meeden en de Geert Reindersstraat) bouwen we om tot voorrangspleinen. Voor de kruising Borgweg/Garnwerderweg komt een rotonde in de plaats. Ter hoogte van de Geert Reindersstraat wordt het bestaande Wiepoopad omgebouwd tot fiets- en voetgangerstunnel. Zo is oversteken en de weg oprijden in de toekomst veiliger. Ook planten we een aantal nieuwe bomen en komen er heggen langs de parkeerplaatsen in het dorp.

Slim en groen

Het nieuwe asfalt op de weg is geluidsreducerend, reflecterend en gaat langer mee. Dit zorgt voor besparing op de openbare verlichting, in gebruik van grondstoffen en het ‘maakt de weg stiller’. Wij zoeken altijd naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

Vervolg

Net als bij de start van het project betrekken we aanwonenden en geïnteresseerden in deze fase van het verder uitwerken van de plannen. Het is de bedoeling dat we de werkzaamheden aan provinciale weg in 2020/2021 uitvoeren.

Foto: N361 Veilig