Inzicht herbruikbare grondstoffen noordelijk bedrijfsleven

Inzicht herbruikbare grondstoffen noordelijk bedrijfsleven

Bedrijven uit het Noorden gaan profiteren van de circulaire economie. Dat is de uitkomst van een analyse die onlangs werd gepresenteerd.

In kaart is gebracht hoe grondstoffen en afvalstromen zich bewegen en hoe bedrijven daarvan kunnen profiteren. “De analyse biedt een stevige basis voor de verdere ondersteuning en vernieuwing van de economie,” aldus gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân.

In de circulaire economie zijn afvalstoffen de basis voor een nieuw product, dat uiteindelijk weer als afval voor een volgend product te gebruiken is. Deze groene kringloop is een speerpunt van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Ze hebben dezelfde visie. Het gezamenlijk georganiseerde congres in Oosterwolde is daar een bewijs van: met 400 deelnemers is het het grootste circulaire economie congres ooit in het noorden gehouden.

Meer dan 400 aanmeldingen

Bedrijven kunnen er op allerlei gebied inspiratie opdoen en kennis uitwisselen. Bijvoorbeeld op het gebied van bio-brandstoffen, plastic hergebruik, landbouw en diverse andere thema’s. Dat het onderwerp hot is blijkt uit de meer dan 400 aanmeldingen. De Rouwe: “Het bedrijfsleven is gretig. Het congres definieert de kansen voor ze. Dat is mooi. Zo kunnen we onze economische groeiverwachtingen waarmaken.”

Locatie

Het congres is op 5 oktober op het meest circulaire bedrijventerrein van Nederland, dat van ECOstyle in Oosterwolde. Het ‘bijna’ geografische middelpunt van Noord-Nederland is op die dag in ieder geval het middelpunt van de circulaire economie. Er zijn nog beperkt kaarten beschikbaar, te verkrijgen via congresce.nl.

Het congres is een initiatief van Circulair Fryslân in samenwerking met de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Foto: Congresce