Partij voor het Noorden: “Kosten gasdossier te hoog!”

Partij voor het Noorden: “Kosten gasdossier te hoog!”

GRONINGEN – De Partij voor het Noorden vindt het te gek voor woorden dat de provincie en haar inwoners moeten meebetalen aan het ‘gasbevingsdossier’.

De provincie Groningen rekent ook in 2019 weer op ruim 1,5 miljoen euro aan kosten voor wat betreft het bevingsdossier. Hoogstwaarschijnlijk worden deze kosten nog veel hoger omdat ook een deel van de uitvoering van het nationaal programma Groningen bij de provincie komt te liggen. Vooralsnog wordt slechts 100.000 euro op basis van lumpsumvergoeding vergoed door het Rijk.

Ook afgelopen jaren heeft de provincie Groningen miljoenen uitgegeven aan het dossier. Deze kosten betreffen extra ambtelijke ondersteuning, adviezen door consultants en juristen maar ook natuurlijk advocaatkosten. Het College van Gedeputeerde Staten is er nog steeds niet in geslaagd, mooie woorden daargelaten, om deze kosten te verhalen op de NAM en/of het Rijk.

“Het is te gek voor woorden dat de Provincie Groningen en indirect haar inwoners fors moeten meebetalen aan het gasbevingsdossier”, aldus fractievoorzitter Be Zwiers.

De Partij voor het Noorden dient daarom samen met de Partij voor de Dieren een motie in tijdens de behandeling van de begroting 2019 in de Provinciale Statenvergadering op woensdag 14 november, teneinde alle gemaakte kosten te verhalen, desnoods via de juridische weg, op de Rijksoverheid of de NAM.

Foto: Partij voor het Noorden