Provincie Groningen start proefproject ‘natuurinclusieve landbouw’

Provincie Groningen start proefproject ‘natuurinclusieve landbouw’

Ten noord-westen van Vlagtwedde start de provincie Groningen met het proefproject natuurinclusieve landbouw.

De provincie Groningen zoekt samen met boeren en betrokken partijen naar duurzame vormen van landbouw met oog voor dieren, planten en de omgeving. Hiermee wordt ingespeeld op veranderde wensen van de consument die verantwoord en gezond voedsel wil en op eisen die gesteld worden aan natuur en landschap.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een voorbeeld van duurzame landbouw. Door de samenwerking tussen Werkgroep Grauwe Kiekendief, Staatsbosbeheer, provincie Groningen en in het bijzonder ook de pachters, wordt dit proefproject natuurinclusieve landbouw de komende tijd echt zichtbaar op de Westeresch (ten noord-westen van Vlagtwedde).

Foto: Pixabay