Verdwenen schip van kerk Garmerwolde keert terug

Verdwenen schip van kerk Garmerwolde keert terug

Stichting Oude Groninger Kerken ontvangt 25.000 euro voor het terugbrengen van het verdwenen schip van de kerk van Garmerwolde.

Met dit geld wil de provincie ervaringen opdoen met concrete projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en landschap in Groningen.

Kerk Garmerwolde

De kerk van Garmerwolde werd halverwege de dertiende eeuw gebouwd in de vorm van een kruis. In de negentiende eeuw werd het zogeheten schip (het langgerekte deel van een kerk) aan de westkant van de kerk afgebroken en verdween de kruisvorm van de kerk.

De Stichting Oude Groninger Kerken, die de kerk beheert, wil de oorspronkelijke vorm van de kerk weer zichtbaar maken. Architect Marnix van der Scheer van het bedrijf MX13 heeft een ontwerp gemaakt voor een grote, roestbruine grondplaat van cortenstaal die aangeeft waar het voormalige schip van de kerk heeft gestaan.

De plaat wordt aangebracht op een betonnen ondergrond. Op de vloer komt een maquette van de oorspronkelijke kerk te staan. Het ontwerp sluit aan op het project ‘Feest! In Oost en West’ voor kinderen dat in 2019 tijdens het vijftigjarig jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken wordt georganiseerd.

Programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap

De provincie Groningen zet zich samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties in voor het behoud van het Groninger erfgoed, het landschap en voor de kwaliteit hiervan. Hiervoor bestaat het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap. Om ervaring op te doen aan de hand van concrete projecten worden hier jaarlijks opdrachten voor verstrekt. De lessen die de opdrachtnemers leren uit deze projecten worden met de andere overheden en maatschappelijke organisaties gedeeld. Dat geldt ook voor de opdrachten aan deze drie projecten.

Foto: Provincie Groningen