Zorgaanbieder De Waag nu ook in Groningen

Zorgaanbieder De Waag nu ook in Groningen

De Waag, aanbieder van ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg, gaat ook cliënten uit de regio Groningen behandelen.

Sinds mei 2017 is De Waag werkzaam in de stad Groningen. Eind 2016 kwam vanuit de Reclassering de vraag of de Waag cliënten uit de regio Groningen kon behandelen. De Waag heeft deze uitdaging aangenomen en is gestart in het gebouw van de Reclassering aan de Leonard Springerweg. Op dit moment werken er drie ervaren behandelaren van de Waag op maandag en donderdag en zijn er inmiddels tientallen cliënten in zorg.

De Waag

De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend. Sommige mensen worden verwezen door de huisarts of de GGZ, anderen worden doorverwezen de reclassering. In alle behandelingen wordt gewerkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft 8 vestigingen en 3 satellietvestigingen waarvan Groningen er een is.

Zorglijnen

De Waag werkt met drie delictgerichte zorglijnen voor volwassenen, namelijk huiselijk geweld, agressie en vermogen en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). De Waag behandelt in Groningen vooralsnog alleen volwassenen. Als blijkt dat er extra capaciteit nodig is, overweegt De Waag om lokaal behandelaren te gaan werven en het aantal dagen waarop behandeld wordt uit te breiden.

Foto: De Waag