Column: Als ons ego regeert

Column: Als ons ego regeert

COLUMN – Onze mondiale samenleving is het resultaat van onze emoties.

Wij zijn heel wat minder rationeel dan wij denken. Ons handelen is in het gros van de tijd het resultaat van onze emoties. Er zijn maar weinig mensen die eerst afstand nemen om te analyseren wat er om hen heen gebeurt, voordat ze een conclusie trekken en op basis daarvan doordacht handelen. En er is geen mens die dit ten allen tijde beheerst.

Wij laten emoties de boventoon voeren

De meesten onder ons reageren het merendeel van de tijd op basis van hun emoties die, afhankelijk van hoe de omstandigheden worden ervaren, gedreven zijn vanuit vreugde, verdriet, angst, boosheid, verbazing en/of afschuw. Het zijn de basisemoties die overal ter wereld hetzelfde lijken te zijn, los van cultuur. Primair zijn ook wij als mensen gericht op overleven, nu (vechten – vluchten – bevriezen) en in de toekomst (voortplanting) en reageren wij voornamelijk onbewust vanuit ons reptielen- en zoogdierenbrein. Ons mensenbrein gebruiken wij voornamelijk om ons onbewuste handelen recht te praten.

Wij manipuleren volop

Dat wij als mensen een pak irrationeler zijn dan wij misschien wel zouden willen, heeft zijn reflectie op alles wat wij doen. Wij manipuleren ons te pletter op het gebied van onder andere wetenschap, innovatie, onderwijs, politiek, recht, media en filantropie en misleiden eveneens onszelf daarmee. Wij vinden allemaal dat wij zelf ‘deugen’ en de ander niet en daarmee ‘klopt’ alles wat wij doen en niks van wat een ander doet.

Onze eigen overtuigingen gelden

In naam van de ‘wetenschap’ stellen wij onder andere onvolledige en/of onjuiste onderzoeksvragen, verzamelen en gebruiken wij slechts de data die ons eigen gelijk c.q. belang dient, creëren wij modellen die verre van de werkelijkheid representeren en verkopen ideologieën die aansluiten bij onze overtuigingen als wetenschap om deze aan andere op te dringen. ‘Innovatie’ is het als oude wijn in nieuw zakken vermarkten van (oude) meuk in een nep-duurzaam jasje om je zo extra te laven aan oneigenlijke subsidiestromen en hogere winsten. ‘Onderwijs’ wordt misbruikt als indoctrinatiekanaal voor een onbestaande apocalyptische klimaatcatastrofe en een genderdoctrine waarmee kinderen en jongeren om de oren worden geslagen. ‘Politiek’ gaat nog enkel over rookgordijnen, witwassen van eigen disfunctioneren, baantjes jagen en het dusdanig managen van de menselijke veestapel zodat bestaande machtsverhoudingen in stand blijven. In het ‘recht’ is recht wat bij wet is vastgelegd en dat kan juist heel krom zijn. ‘Media’ zijn verworden tot propagandakanaal en witwasmedium voor alles dat in de wereld misgaat. De meeste ‘filantropie’, in de vorm van belangenorganisaties en NGO’s, zijn simpelweg de nieuwste reclamebureaus voor het beschermen van alle foute belangen in de wereld, waarbij naïevelingen zich gewillig melden als ‘drammer’ om door middel van (fundamentalistisch) activisme hun overtuigingen aan anderen op te leggen. Alsook élk vakgebied lijkt steeds meer overspoeld te worden door ‘experts’ die niet langer correct en goed hun werk willen doen, maar eveneens hun redeloze denkbeelden willen opdringen. Dat je daarmee mogelijk de samenleving ontwricht en mens en milieu stuk maakt, boeit blijkbaar niet langer.

Ego-gericht ‘brood en spelen’

Van onze irrationaliteit wordt gretig gebruik gemaakt om ons in het ongewisse te houden. Met bovengenoemd multi-veelzijdig ‘brood en spelen’ wordt onze onstilbare emo-honger en ego gevoed. Wij laten ons gewillig voeden, blijkt uit de dagelijkse emotionele reacties op social media van zogenaamde ‘schapen’ en ‘wappies’. Wij verliezen de meeste energie aan ‘rookgordijnen’ die meermaals daags op ons worden afgevuurd en die wij zelf nog eens versterken door op ze te reageren en ze te ‘delen’. Zo creëren wij samen immense rook, die het ons nog moeilijker maakt het grotere geheel te zien. Beter zouden wij moeite doen om afstand te nemen en te pogen door de rook heen te kijken om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat de wereld in al haar aspecten op dit moment gereset wordt, is een onomkeerbaar en onoverkomelijk gegeven. De wereld zoals deze tot 2020 functioneerde, was hoe dan ook ten dode opgeschreven, en een ‘monetaire klimaatverandering’ als antwoord op een compleet failliet mondiaal monetair systeem broodnodig. Wat de specifieke gevolgen hiervan zijn voor u, is afhankelijk van hoe wij als collectief reageren, maar bovenal in hoeverre u in staat bent uw emoties te sturen en daarmee uw ego te beteugelen. Tot welke groep u zichzelf ook rekent, ‘schapen’, ‘wappies’…, wij zitten allemaal op hetzelfde schip als elkaars medepassagiers en de som van ons handelen zal bepalen hoeveel averij wij oplopen. Hoe handig is het dan dat wij ons ‘ego’ aan het roer hebben gezet in plaats van de gezamenlijke wil om veilig de haven te bereiken? Hoe handig is het dan elkaar te bevechten om elkaars ‘anders zijn en denken’, zodat wij allen het onszelf onmogelijk maken het grotere plaatje te zien?

Sommigen denken de gevolgen van de ‘great reset’ zoveel mogelijk te kunnen ontlopen door te emigreren, anderen door edelmetalen en/of cryptocurrencies te kopen of beide paden te bewandelen. Hiervoor gaan is feitelijk vechten – vluchten – bevriezen en de tijd zal leren of dit gedrag u het meeste baat in het licht van de huidige reset. Feit blijft dat álles te confisqueren en illegaal te verklaren is en dat dit in het verleden al eerder is gedaan.

Weerbaarheid vergroten

U zou er ook voor kunnen kiezen om de mentale en fysieke weerbaarheid van uzelf te vergroten (en mogelijk ook anderen daartoe te inspireren), zodat u overzicht verkrijgt en u daardoor omstandigheden creëert die u dusdanig positioneren waardoor u grip krijgt en mogelijk zelfs invloed vergaart om de huidige reset voor u en uw medemens positief te beïnvloeden. Elke keuze van ieder mens die nu anders is dan de keuzes die werden gemaakt in de jaren ’30 van de twintigste eeuw, zullen bijdragen aan een ander resultaat. De vraag is: zullen wij (de gelegenheid bieden) de geschiedenis te laten herhalen of bewijzen wij dat wij ervan geleerd hebben?

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel