‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

ACHTERGROND – Levensbeperkende coronamaatregelen zijn niet legitiem en zullen meer mensenlevens kosten dan dat ze redden. 

Afgelopen 25 jaar is de sterftekans voor mensen tot 65 jaar afgenomen met 0,05 procent (grafiek 1). Dit op basis van de sterftecijfers die op dit moment bij het CBS bekend zijn tot week 47 van dit jaar. De sterftekans voor deze groep ligt op 0,12 procent en is identiek aan 2019.

Grafiek 1: sterfte % op totale bevolkingsomvang per leeftijdscategorie 1995 – 2020 (o.b.v. data CBS)

De sterftekans vanaf 65 jaar zit weer in een stijgende lijn sinds 2012. Dit is het jaar waarin de eerste babyboomers die geboren werden in 1940 72 jaar werden. Circa 72 jaar is ook de gemiddelde levensverwachting voor de babyboomers geboren in de periode 1951 tot 1956. Feitelijk is het zo dat iemand die in 1940 werd geboren, gemiddeld nog een iets kortere levensverwachting heeft. Alle mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1955 worden gerekend tot de babyboomgeneratie. Een periode waarin de bevolkingsomvang fors groeide doordat er toen vele kinderen werden geboren. 

Het sterftepercentage voor mensen van 65 tot 80 jaar stijgt gestaag sinds 2012. Die stijging zet in 2020 zonder enige uitschieter door met 0,01 procent per jaar. Waar in 2019 nog sprake was van 0,27 procent is de verwachting voor 2020 0,28 procent, uitgaande dat de sterftecijfers vanaf week 48 tot eind dit jaar de verhoogde sterfte tijdens het hevigere griepseizoen 2017 – 2018 evenaren. Op basis daarvan is de verwachting dat het sterftepercentage voor 80 jaar en ouder in een jaar tijd wel een sprong omhoog maakt met 0,04 procent. Gebruikelijk is er jaarlijks hooguit een toename tot nu toe van 0,01 procent, met een keer een uitschieter zoals in 2015 met een toename van 0,03 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Gezien de jongste babyboomers dit jaar nu ook 65 jaar zijn geworden, is zo’n sprong niet per se opmerkelijk te noemen, omdat mensen sterfelijk zijn. Het sterftecijfer (grafiek 2) bleef ten opzichte van de bevolkingsgroei (grafiek 3) en het aantal 65-plussers afgelopen jaren ook achter (grafiek 4). Het is dus juist zeer aannemelijk dat komende 15 jaar er meer ouderen zullen sterven waardoor het totale sterftecijfer zal oplopen. 

Grafiek 2: sterfte per jaar 1995 – 2020 (bron: CBS)
Grafiek 3: bevolkingsaantal 1995 – 2020 (bron: CBS)
Grafiek 4: sterfte % t.o.v. totale bevolkingsomvang 1995 – 2020 (o.b.v. data CBS)

De oudste babyboomers zijn dit jaar 80 jaar geworden. De verwachting is dan ook dat tussen nu en 2035 er jaarlijks meer 65-plussers dan gebruikelijk zullen sterven en met name 80-plussers. Die verwachting wordt ook ondersteund door de bevolkingspiramide van Nederland. Die vertoont een uitstulping doordat de eerste vijf jaar direct na de Tweede Wereldoorlog er meer kinderen zijn geboren en deze kinderen door de enorme welvaartsstijging afgelopen 75 jaar gemiddeld een hogere levensverwachting tegemoet konden zien. Daarmee is de bevolkingssamenstelling verouderd (grafiek 5). Dat er dit jaar dan mogelijk in absolute cijfers circa 10.000 meer mensen zullen sterven, is niet significant, mede ook juist omdat het sterftecijfer ondanks toename van de leeftijd juist jaren achterbleef.

Grafiek 5: bevolkingsopbouw % 1995 – 2019 (o.b.v. data CBS)

Op basis van de huidige en verwachte sterftecijfers, die gebaseerd zijn voor week 48 tot eind dit jaar op de hogere sterftecijfers van dezelfde periode 2017 – 2018, is er voor Nederland geen sprake van een coronagezondheidscrisis. De verwachting is dat dit tevens geldt voor Europa, omdat grotendeels in Europa na de Tweede Wereldoorlog meer kinderen werden geboren. Dat in het begin Italië zo heftig getroffen leek te worden, valt ook te verklaren aan het feit dat Italië een van de landen is waar de gemiddelde levensverwachting het hoogst is in de wereld. Als er geen sprake is van een coronagezondheidscrisis in Europa, is het niet ondenkbaar dat dit ook voor andere continenten geldt en er daarmee geen sprake is van een wereldwijde coronapandemie. 

Ook hebben coronamaatregelen geen verschil gemaakt, gezien de ontwikkelingen in Zweden en in navolging daarop nu ook in Zwitserland.

De overlijdenskans in Nederland voor mensen onder de 65 jaar is hetzelfde als in 2019 en 0,01 procent lager dan in de periode 2014 – 2018. Oftewel de overlevingskansen nemen voor die groep tot nu toe nog om de zoveel jaren toe. 

Er is dan ook geen enkele legitieme reden voor een coronawet in Nederland die de Nederlandse grondwet ‘tijdelijk’ overruled en daarmee de grondrechten van 17 miljoen mensen. Een grondwet die zomaar aan de kant wordt geschoven voor een virus waarvan de meeste mensen hooguit een snotneus krijgen, terwijl een structurele grondwetswijziging niet zomaar kan. Voor een grondwetswijziging is een meerderheid van stemmen nodig, waarna er verkiezingen dienen te volgen. Na de verkiezingen dient tweederde van beide Kamers in te stemmen met de voorgestelde grondwetswijziging. Maar als je het woord ‘tijdelijk’ ervoor plakt, is de extra bescherming van de Nederlandse rechtsstaat tegen mogelijke uitwassen en ondermijning ineens niet meer aan de orde?! Dan kan een lagere ‘spoedwet’ opeens de hoogste wet, de Grondwet, overstemmen?! Corona, waarop in de toekomst, als schandvlek zal worden teruggekeken, als onderdeel van de Nederlandse, Europese en niet onwaarschijnlijk mondiale geschiedenis. Iedereen stond erbij en keek ernaar, maar deed niets. 

Er is geen enkele legitieme reden om niet-medische mondkapjes te verplichten, die eerder óók een gevaar zijn voor de gezondheid van gezonde mensen door verkeerd gebruik, in tegenstelling tot Covid-19. Geen enkele gegronde reden om de Nederlandse bevolking sinds 16 maart deels van hun vrijheid te beroven, velen hun bedrijf en levenswerk failliet te laten gaan, hoge schulden te maken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, kinderen en jongeren te remmen in hun ontwikkeling, opleiding en levenskansen. Als mensen om gezondheidsredenen niet in staat zijn om een mondkapje te dragen worden ze nu ook verplicht om hun medisch dossier te grabbel te gooien zonder enige garantie dat ze dan wel worden toegelaten tot winkels voor levensmiddelen en andere openbare ruimten. Vanaf 1 december worden zij nog meer ontmoedigd om deel te nemen aan de samenleving. 

Als zo’n mondkapje daadwerkelijk beter was geweest voor onze gezondheid, dan had moeder natuur er echt wel voor gezorgd dat er 24/7 zo’n lap voor je mond hangt. 

Het lijkt alsof de economische terugval beperkt is gebleven, echter de realiteit is dat vele MKB bedrijven failliet (zullen) gaan, terwijl multinationals dankbaar gebruik maken van het coronavangnet en meer omzet draaien door online verkoop. Oftewel het coronabeleid creëert een forse economische scheefgroei ten gunste van de reuzen en ten koste van kleine (familie)bedrijven, sociaal-maatschappelijke cohesie en veiligheid. Want een diepere kloof tussen arm en rijk, draagt nooit bij aan een betere samenleving. Ook criminaliteit en sociale onrust zal groeien door toenemende armoede. De Nederlandse regering gedraagt zich als een bulldozer die blindelings de gehele samenleving verpulverd. 

Op 1 december zei minister Hugo de Jonge op de radio dat Nederland aanspraak maakt op een hoeveelheid vaccins waarmee circa 29 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. Dat was naar aanleiding van het nieuws dat mogelijk op 4 januari volgend jaar gestart kan worden met het vaccineren van het eerste deel van de Nederlandse bevolking. Waarom zoveel als er slechts 17 miljoen mensen in Nederland wonen? Waarom überhaupt vaccineren als op basis van de sterftecijfers er geen enkele reden is om dat te doen omdat het hogere sterftecijfer voor mensen vanaf 65 jaar vooral te relateren is aan de gemiddelde levensverwachting voor de huidige babyboomgeneratie. Waarom vaccineren met een nieuw type vaccin dat nog nooit eerder is toegepast op mensen? Waarom dan direct de gehele Nederlandse bevolking? Waarom de gehele wereldbevolking? Met een methode waarvan je amper op korte termijn en zeker niet op middellange en lange termijn weet wat de gezondheidseffecten ervan zijn? Een vaccin is nooit zonder enig risico, dus waarom alle mensen ter wereld dit risico laten aangaan, terwijl corona geen medische bedreiging is voor de mensheid? Waarom het risico lopen dat de wereldbevolking mogelijk wordt gedecimeerd? Zo onnadenkend roekeloos kan de regering onmogelijk zijn? Of toch?! Wat heeft een avondklok te maken met het indammen van een zogenaamd gezondheidsrisico, dat er niet eens is? Op vele plekken in Europa, met uitzondering van uitgaansgebieden in steden, loopt er standaard veelal na 18 uur ’s avonds nog amper iemand op straat rond. 

Volgens huisarts Huib Pieter Rutten lijden we massaal aan het ‘Onze Jongens Stierven Niet Voor Niets-syndroom’. Is het werkelijk zo dat de leiders van dit land hun ‘imago’ en ‘ego’ zo belangrijk vinden dat ze bereid zijn om alle 17 miljoen mensen desnoods de dood in te jagen? Dan wordt het hoogtijd dat alle Nederlanders zich achter de oren gaan krabben en zich gaan afvragen of ze wel mondkapjes en vaccins voor onbepaalde tijd willen. Waar houdt het op?

Hoe ontdooi je in een kort tijdsbestek trouwens een vaccin van min 80 graden Celsius zodat je geen interne vries- noch brandwonden oploopt en het vaccin toch nog werkzaam blijft?

De Jonge vindt het onbegrijpelijk dat mensen zich niet willen laten vaccineren. Andere landen staan er om te springen, volgens hem. Als dat zo is, waarom zijn er dan omvangrijke demonstraties tegen onder andere vaccinatie in vele Europese plaatsen zoals Londen, Dublin, Parijs, Berlijn, Malta en Denemarken? In 2017 kwamen Italianen zelfs al massaal op straat tegen verplichte vaccinatie. Waarom zijn er zoveel mensen in Nederland die wel het Rijksvaccinatieprogramma hebben gevolgd voor hunzelf en hun kinderen, maar dit vaccin niet willen? Waarom begrijpen deze mensen wel de beweegredenen van zowel de groep die zich wel als niet willen laten vaccineren, maar zit de Nederlandse bevolking opgescheept met een minister die alleen zijn eigen standpunten lijkt te willen begrijpen? Waarom herhaalt hij steeds weer dat ‘je het niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor de ander’, terwijl de weigeraars ook gewoon net zozeer lieve sociale mensen zijn, in tegenstelling tot wat de minister lijkt te insinueren. Hij zegt dat hij de wetenschap zo hoog in het vaandel heeft staan, maar negeert alle wetenschappelijke feiten. Kary Mullis, de uitvinder van de PCR methode, zei zelf toen hij nog leefde dat de PCR methode niet ontworpen is voor diagnostisch onderzoek. Tijdens zijn leven werd zijn methode al misbruikt voor diagnostisch onderzoek bij het vaststellen van HIV en waarschuwde hij al voor conclusies die onmogelijk getrokken konden worden, maar de minister meent blijkbaar dat hij het beter weet dan onder andere de uitvinder van de PCR methode zelf? Tevens lijkt professor Marion Koopmans haar eigenbelang te laten prevaleren bovenop het algemeen belang. Voordat een retraction request is beoordeeld, meent ze deze in het Reformatorisch Dagblad al in twijfel te moeten trekken zonder enige feitelijke onderbouwing en praat het dagblad haar onnadenkend na door haar artikel af te sluiten met de zin: ‘Dit is het twaalfde deel (slot) van een serie over complottheorieën met betrekking tot corona.’

Een voormalig vice president van Pfizer pharmaceutical en hoofd wetenschap Dr. Michael Yeadon ziet geen enkele reden meer om de wereldbevolking te vaccineren en vaccinatierisico’s aan te gaan met een type vaccin dat ook nog eens onvoldoende is getest: “There is absolutely no need for vaccines to extinguish the pandemic. I’ve never heard such nonsense talked about vaccines. You do not vaccinate people who aren’t at risk from a disease. You also don’t set about planning to vaccinate millions of fit and healthy people with a vaccine that hasn’t been extensively tested on human subjects.”

Hij stelt zelfs dat er al eerder sprake was van minstens 30 procent groepsimmuniteit: “SAGE says everyone was susceptible and only 7% have been infected. I think this is literally unbelievable. They have ignored all precedent in the field of immunological memory against respiratory viruses. They have either not seen or disregarded excellent quality work from numerous, world-leading clinical immunologists which show that around 30% of the population had prior immunity.”

Daarmee rond hij af met de mededeling dat de pandemie voorbij is en de reguliere gezondheidszorg verder volstaat: “The pandemic is effectively over and can easily be handled by a properly functioning NHS (National Health Service). Accordingly, the country should immediately be permitted to get back to normal life.”

Zijn zorgen maakte hij ook kenbaar in een brief aan de minister van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. Het virus zou niet eens deugdelijk geïsoleerd en geverifieerd zijn staat in een officieel document van de Centers For Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten. Hoe kan je dan een veilig en effectief vaccin ontwikkelen? Bijna 50.000 wetenschappers en medici hebben de Great Barrington Declaration ondertekend waarmee ze hun ernstige zorgen uiten over het Covid-19 beleid. Ook bijna 700.000 burgers hebben tot nu toe deze declaratie ondertekend.

Geen Kerst, geen aanrakingen, geen handen schudden, geen zichtbare glimlach meer, niet spontaan even bij iemand langs of op stap. Overheidsdreigementen van massale PCR straten bij de voordeur van scholen voor kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen die vernederd worden, buitengesloten, kwetsend worden aangesproken als ze de ‘mondkapjesregel’ overtreden op school. Mondkapjes voor onbepaalde tijd, want de coronaroutekaart kan je niet verlaten ookal zou je betalen. Handen stuk wassen, elkaar als een ‘gezondheidsgevaar’ zien, kinderen ontleren dat sociaal gedrag normaal is en levensnoodzakelijk en ze leren dat ze levensgevaarlijk zijn voor oma en opa. Ook de gezondste mensen hun gezondheid gaat achteruit door deze onwettige maatregelen. 

Alleen God en betaalde seks kan je tijdelijk ontslaan van deze coronabeleidswaanzin. 

Er is maar één juiste actie vanuit overheidswege en dat is per direct stoppen met alle coronamaatregelen en de bijbehorende wet naar de prullenbak verwijzen. Wanneer gaat de Tweede Kamer de regering naar huis sturen voor dit buitenproportionele onmenselijke en mensonterende onbehoorlijk bestuur, gezien de regering geen enkele blijk geeft van enig zelfreflecterend vermogen? We zagen en zien het nog steeds in de toeslagenaffaire, het Groningse aardbevingsdossier, het stikstofdossier,… en nu weer met het Nederlandse coronabeleid dat mensenrechten met de voeten treedt, evenals lak lijkt te hebben aan de Neurenberg Code. Want de overheid heeft het recht namelijk niet om wilsonbekwamen te vaccineren, evenals mensen buiten de samenleving te zetten zodat ze onvrijwillig verplicht worden zich te laten vaccineren. Hoe je het draait of keert, dit is en blijft een verplichting en daarmee toont de overheid aan dat ze lak heeft aan het grondrecht ‘onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’. Evenals druisen de coronamaatregelen al bijna negen maanden in tegen het recht op vrijheid. Mensen worden al sinds maart grotendeels beroofd van hun vrijheid. Weliswaar zitten ze niet achter een celdeur, maar al die maanden worden ze aangemaand om vooral thuis te werken, zoveel mogelijk binnen te blijven en zo min mogelijk mensen te zien. Dit valt onder vrijheidsberoving. Zelfs in tijden van oorlog hebben de mensen die niet gevangen zitten, meer vrijheden. 

Al vele maanden lijken volksvertegenwoordigers hun plicht om het volk te vertegenwoordigen te verzaken. Steeds vaker lijkt er steeds minder sprake van een democratie. Als de Kamers de regering in de coronakwestie niet minstens ter verantwoording roepen, blijven weigeren de regering naar huis te sturen als zij de bevolking als staatsvijand nummer 1 blijft zien, niet voorzien wordt in haar informatierecht door de regering en het kabinet op dictatoriale wijze hun ondemocratische agenda blijft doordrukken, wanneer gaat de bevolking dan de Kamers, alle ministers en staatssecretarissen naar huis sturen? Want in hoeverre wordt de Nederlandse bevolking feitelijk nog vertegenwoordigd en verzekerd van een veilig bestaan?

Hoeveel mensen hun leven moet op alle terreinen nog geruïneerd worden, waardoor zelfs een deel van hen naar suïcide zal grijpen, om te ontsnappen aan deze onwettelijke onmenselijke gouvernementele coronawaanzin?

Hoezo vaccin? Voor elk virusspinsel dat huist in het hoofd van de overheid? Hoe vaak? Elk jaar, elke maand? Één, twee, drie vaccins… per dag? Voor die gemiddelde 99 procent overlevingskans die mensen elke dag, tot op de dag van vandaag nog steeds hebben? Waar eindigt dit? De waanzin regeert!

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: fernandozhiminaicela/Pixabay