Column: Indianenverhalen

Column: Indianenverhalen

COLUMN – Met een vermoeide glimlach kijkt ze terug op de ontwikkelingen van de afgelopen anderhalve week, Daphna Brekveld, voorzitster van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), ze heeft het druk gehad met adviseren, begeleiden en aansturen van leden en contacten onderhouden met media en lokale politici. Onder de huurders van Acantus in de Vogelwijk te Scheemda was onrust ontstaan, dit naar aanleiding van een niet tevoren gecommuniceerde Ecologische Quickscan. Van het een kwam het ander, via social media pikte de gevestigde media het op en kwamen er vragen omhoog naar het nut en doel van dit onderzoek.

Een groot deel van de huurders uit de Vogelbuurt is aangesloten bij de BOO en zijn (terecht) bezorgd over de toekomst van hun woonwijk. Met hen is totaal niets gecommuniceerd en tasten zij in het duister over de op stapel staande plannen. Juist door dit soort ontoereikende communicatie ontstaan de meest wilde indianenverhalen maar je hoeft niet echt een raketgeleerde te zijn om te zien dat het onderhoud van veel van de huurwoningen in de Vogelbuurt al jaren onder de maat is.

Het is een echte volksbuurt waar de woningen ‘passend toegewezen’ worden, wat erop neerkomt dat het jaarinkomen grofweg gerekend onder de 23.000 euro ligt. Huurprijzen van rond de 450 euro per maand zijn een snel verdwijnend segment in de huurmarkt. Al in 2014 heeft de gemeenteraad van het Oldambt op 28 mei een door de VCP ingediende motie aangenomen om de dorpen leefbaar te houden en geen medewerking te verlenen aan sloopplannen, de zg. motie ‘sociale huurwoningen’.

Ondanks dat, is door de Woningcorporaties de sociale woningvoorraad behoorlijk uitgekleed en zijn in samenwerking met enkele willige huurorganisaties de belangen van kwetsbare bewonersgroepen verkwanseld. Met huurdersorganisaties – die zeggen namens de huurders te spreken – worden prestatieafspraken voorbereid en binnenkort komt het programma Wonen in de gemeenteraad ter goedkeuring. Ter voorbereiding werd afgelopen dinsdag een (doorgeschoven) beeldvormende vergadering gehouden. De reuring die ontstaan was in de Vogelbuurt drong daarin ook door maar de verantwoordelijk wethouder toonde zich hiervoor doof. Partijen als VCP lieten hier hun oor wel naar hangen.

Met enkele partijen – waaronder de VCP – hebben we deze week contact (gehad) en we zijn blij dat de weerstand van Acantus afgenomen lijkt; die er niet om staat te springen ons als belangenorganisatie te betrekken, we zijn faliekant tegen slopen! Binnenkort zijn we officieel erkend en daar ben ik wel heel erg blij om, niet alleen voor onszelf maar ook voor de huurders, niet alleen in Scheemda maar in heel het Oldambt, waarvoor we uiteindelijk op de bres springen.

Aanstaande maandag de 21e staat de oordeelvormende vergadering op het programma van de gemeenteraad maar meerdere partijen hebben aangegeven nog onvoldoende informatie te hebben.

Wij als BOO dringen er op aan komende maandag het programma Wonen niet ter stemming te brengen, maar dit punt over de zomer heen te tillen en dan op de agenda te zetten. Na de zomer zijn wij ook in vol ornaat erkend en zullen wij namens de huurders aanschuiven en het programma mee vorm geven. In samenwerking met de VCP werken we aan het opzetten van een motie en te oordelen naar de reacties van diverse andere partijen denk ik dat deze motie een grote kans van slagen zal hebben. Er is genoeg onrust geweest bij de huurders in de gemeente Oldambt en in Scheemda, het is tijd voor goede en duidelijke afspraken zodat onze leden, de huurders weten wat er speelt en op hen afkomt, helderheid in plaats van indianenverhalen.

Over de auteur

Daphna Brekveld is voorzitster van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). De BOO is een organisatie van en voor huurders van de gemeente Oldambt. De vereniging heeft ten doel het in het kader van de volkshuisvesting behartigen van de belangen van de huurders in het algemeen en haar leden in het bijzonder in de gemeente Oldambt. ​

Foto: Daphna Brekveld