Column: Nederland en EU ondermijnen zichzelf door welzijn van eigen bevolking tot sluitpost te degraderen

Column: Nederland en EU ondermijnen zichzelf door welzijn van eigen bevolking tot sluitpost te degraderen

LONGREAD – Terwijl de EU druk bezig is te regelen dat Europeanen komende winter doodvriezen en verhongeren, heeft Nederland een 70 jaar oude deportatiewet onder het stof vandaan gehaald.

Gisteren vatte kamerlid Caroline van der Plas de verwachtte uitkomst van het mondkapjesdealdebat perfect samen: “We dronken een glas, deden een plas en alles is weer zoals het was.” Waarna minister Hugo de Jonge weer overging tot de orde van de dag om Nederland verder af te breken. Wie afgelopen twee jaar had opgelet, wist dat kijken naar het debat verloren tijd is. De motie van wantrouwen zou hoe dan ook verworpen worden, ookal wordt deze uitkomst door een meerderheid van de bevolking niet gesteund, want zolang De Jonge zijn daadwerkelijke opdracht nog niet heeft voltooid, namelijk de afbraak van Nederland, blijft hij zitten als minister. Hij heeft namelijk laten zien in staat te zijn gewetenloos het coronabeleid te kunnen uitvoeren en daarmee de mensenrechten van 17,5 miljoen mensen ongefundeerd te kunnen vertrappen. Als beloning krijgt hij daarmee, als minister voor onder andere volkshuisvesting, een 70 jaar oude deportatiewet, Wet verplaatsing bevolking genaamd, in de schoot geworpen, die kortgeleden onder het stof vandaan is gehaald. 

Iedereen wereldwijd even arm

Op 19 december 2020 liet Marianne Zwagerman zich op Twitter ontvallen dat in het Haagse al langer achter de schermen wordt gespeculeerd over een vermeende drugsverslaving van De Jonge. Als het hier om een cocaïneverslaving gaat, kan je wel een mondkapjesdeal gebruiken, evenals de nog steeds zoek geraakte 5,1 miljard euro onder zijn volksgezondheidsbewind. En er is niemand meegaander, gehoorzamer en meedogenlozer dan een drugsverslaafde. Op een sleutelpositie is zo iemand wel in staat om zonder scrupules 17,5 miljoen mensen de nek om te draaien en die Sustainable Development Goals moeten wel gehaald worden in 2025: iedereen wereldwijd even arm, behalve de een procent rijksten. Die bezitten dan alles waarvoor u levenslang hard hebt gewerkt. In een van de rijkste landen ter wereld als Nederland heb je dan nog wel even een flinke armoedeval te bewerkstelligen komende jaren. 

Wet verplaatsing bevolking

Deze afgestofte wet, waarvan de aankondiging van de gedeeltelijke inwerkingstelling op 1 april 2022 werd gepubliceerd in het Staatsblad, werd diezelfde dag door kamerlid Omtzigt zonder verdere toelichting over de Twitterschutting gegooid met in zijn eigen woorden: ‘Wet verplaatsing bevolking gaat gebruikt worden. Dit is echt een noodwet’ en ‘wet met zeer forse bevoegdheden’.

In de nota van toelichting wordt als reden voor het voornemen om noodrecht in te zetten ‘buitengewone omstandigheden vanwege een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraïne’ genoemd. Er wordt daarbij gesteld dat Nederland binnen de bestaande structuren niet in staat is (nood)opvang te bieden voor de dermate hoge toestroom van ontheemden. Is dit echter te wijten aan de toestroom van Oekraïense vluchtelingen of is er iets anders aan de hand? Het is namelijk niet de eerste keer dat Nederland met een dergelijke crisissituatie te maken heeft binnen Europese grenzen. Hoe kan het dat Nederland tijdens de (post-)Joegoslavische oorlogen tussen 1991 en 2001 de vluchtelingenstroom wel aankon en als het Russische leger zich nog maar pas een maand op Oekraïens grondgebied bevindt, Nederland al grijpt naar een zeer vergaande noodwet? Een noodwet waarvan je je moet afvragen of die anno 2022 nog te verantwoorden is. Een noodwet waarvan je je ernstig de noodzaak dient af te vragen, gezien mensen in nood geholpen wíllen worden en heel wat leegstaande kantoren en winkels tot tijdelijke woningen om te bouwen zijn voordat je als overheid inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Of is het doel van de Nederlandse overheid juist verdere ondermijning van het welzijn van haar eigen bevolking, waarmee ze nu al meer dan twee jaar bezig is?

Noodwet rechtmatig?

Is daarbij beroep doen op deze noodwet door de Nederlandse regering wel rechtmatig, gezien Nederland zich al jaren in een wooncrisis bevindt vanwege eigen wanbeleid! (Jong)volwassenen die hier geboren zijn, moeten in bepaalde gevallen tegenwoordig haast tot hun 40ste bij hun ouders wonen, omdat er onvoldoende beschikbare woonruimte is. Als de ouders leven van de bijstand, belanden deze jongvolwassenen gewoonweg op straat zodra ze gaan werken, omdat anders hun ouder(s) financieel worden gekort. Desalniettemin steunen Europese landen, waaronder ook Nederland, onder de NAVO-vlag, al jaren het Westers oligarchisch imperialisme, dat uit lijkt op structurele mondiale destabilisatie voor eigen gewin door middel van oorlogen; economische sancties; false flags; mensenhandel; het opgang brengen van onrechtmatige vluchtelingenstromen en migratie, die de stabiliteit in Europa al jaren ondermijnt enzovoorts. Zolang de onrust onder 8 miljard mensen in stand wordt gehouden, kunnen de daadwerkelijke ‘useless eaters’, die parasiteren op de werkende middenklasse door onrechtmatige wet- en regelgeving, een gecorrumpeerd rechtssysteem en NGO’s die alleen hún positie beschermen, hun gang gaan met ondermijnen, plunderen, leegroven en moorden onder de schijn van ‘democratie’. En hoe min mogelijk gewone mensen begrijpen dat ze misbruikt worden, hoe lucratiever voor hen.

“You are the Nazi!”

Hitler lakte natuurlijk zijn eigen bladzijden zwart, ging in zijn ‘uppie’ zelf de huizen langs om alle Joden voor deportatie aan te wijzen?! Zolang mensen geloven dat zonder Hitler de Holocaust nooit had plaatsgevonden, zal de geschiedenis zich blijven herhalen. Zoals Canadees klinisch psycholoog, Jordan Peterson, terecht stelt: “You are the Nazi!” Wij zijn het allen die wegkijken, die onze mond houden, die anderen uitlachen en demoniseren om een andere kijk op gebeurtenissen, die documenten zwart lakken ter rugdekking van een minister, die als minister chantabel zijn, die een gevechtsvliegtuig besturen of de wapens oppakken om mensen die we niet eens kennen te doden, die blijven geloven in het sprookje ‘nooit meer’, terwijl er voldoende historisch bewijs is dat het tegendeel ondersteunt…

De herhaling van de geschiedenis is op dit moment slechts een pennenstreek van ons verwijderd in Nederland. Want we hebben afgelopen twee jaar met zijn allen kunnen aanschouwen hoe makkelijk grondrechten teniet kunnen worden gedaan en nog steeds niet hersteld zijn omdat de ‘Wet tijdelijke maatregelen Covid-19’ nog steeds van kracht is en alle coronamaatregelen nog steeds in de gereedschapskist van minister Kuipers zitten zonder dat er ooit voldoende wetenschappelijke en/of medische grond voor was. Mensen die om medische redenen niet kunnen testen noch vaccineren, zoals bijvoorbeeld bij ‘multiple chemical sensitivity’, worden tot op de dag van vandaag nog steeds als paria behandeld. Het vrij reizen onder ‘Schengen’ geldt niet meer voor hen dankzij het EU-covidcertificaat. In meer dan twee jaar tijd hebben politici zogenaamd geen uitzondering kunnen regelen voor deze mensen, zodat ze alsnog kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

150 miljoen Europeanen, eenderde van de EU bevolking, die zich niet heeft laten vaccineren, wordt door media en politiek weggezet als ‘wappie’. Wie dergelijke quatsch gelooft, dient zijn eigen ‘common sense’ in vraag te stellen. 

Deportatie

Zo riskeren we weer dat we niks geleerd hebben van het verleden en staan gedwee toe dat straks wijzelf, gezin, familie, vrienden, kennissen, collega’s uit hun huizen worden meegenomen, onteigend, beroofd en gedeporteerd naar wie weet waar heen. Want de strekking van de ‘Wet verplaatsing bevolking’ reikt zo ver en zoals we hebben gezien, in het licht van de uitgeroepen coronapandemie, is de benodigde handtekening daarvoor zo gezet. Een oud-rechter bevestigde op social media wat velen dachten: artikel 8 van deze Wet verplaatsing bevolking als ‘een vrijbrief voor deportatie en concentratiekampen als de Goelag’.

Welvarend Nederland

Maar kijkt u gerust weg, want het is natuurlijk veel moeilijker om de realiteit onder ogen te zien, dan uw eigen kind, geliefde, ouders of andere dierbare naasten voorgoed te zien afvoeren. En het zal uw naaste omgeving natuurlijk niet overkomen. Dat andere (jonge) gezinnen met kinderen en/of families dat overkomt, zal u een worst wezen. Net zoals u het voor zoete koek slikt dat op basis van ernstige overheidsdwalingen in het toeslagenschandaal mensen niet alleen tot diepe schulden zijn geknecht, maar ze ook van hun kind(eren) zijn beroofd door diezelfde overheid en het volstaat dat zij zonder enig bewijs kan roepen dat er wel ‘meer aan de hand’ is voordat kinderen uit huis worden geplaatst. 

Als ú hulp nodig heeft moet u zich verantwoorden tot vele cijfers achter de komma, maar de Nederlandse overheid kan volstaan met beweren dat het niet zo is. Voor die overheid zwijgen we dat we een kind van de toeslagenouders al jaren in huis hebben in plaats van het enige juiste te doen: het kind terugbrengen naar de rechtmatige ouder(s). Daarnaast vinden velen van ons het blijkbaar prima dat de Nederlandse overheid eigendommen van medemensen ten behoeve van gaswinning beschadigt zonder enig herstel; dat boeren worden onteigend op basis van een stikstofcrisis die enkel op papier bestaat, zodat de voedingsindustrie wereldwijd het monopolie krijgt over de voedselzekerheid en daarmee ook onze gezondheid; dat je als jongvolwassene met studieschuld, werkonzekerheid en geen dak boven het hoofd een gezin wel kunt vergeten… Maar we zijn toch zo welvarend, want Nederland is ruimtelijk zo strak geordend?! 

Wereldstad van 45 miljoen inwoners

Ondertussen slaapt het Friese en Groningse lokaal bestuur verder. Ze lijken niet te begrijpen waarom dat ze nog minder uitgekeerd gaan krijgen uit het Gemeentefonds. Het wordt hoogtijd dat ze het plan ‘Tristate City’ een keer naast hun provinciegrenzen gaan leggen, zodat ze zich realiseren dat het Friese en Groningse buitengebied niet binnen de grenzen van het beoogde plan ligt en het juist de bedoeling is dat gebied dusdanig te verarmen zodat iedereen naar de geplande wereldstad van 45 miljoen inwoners vlucht. Plattelanders merken dit al jaren. Ze betalen net zoveel belastingen als de rest van Nederland, maar het enige wat de overheid nog voor hen doet is hun afval ophalen en daarvoor betalen ze zelf nog apart afvalstoffenheffing. Boeren weg, provincialen weg en allemaal heerlijk opgehokt in een wereldstad, zodat we de klimaathoax, geënsceneerd door middel van geo-engineering en energiewapens, ten behoeve van financieel gewin van multinationals er goed kunnen inhouden: ongefundeerde angsten met miljoenen mensen collectief delen, wat kan een mens gelukkiger maken?!

Vogelvrij verklaard

En mocht het niet tot deportatie komen, met de inwerkingstelling van artikel 2c en 4 kunnen ze oma van 80 die nog alleen woont, dwingen om een alleenstaande mannelijke vluchteling van 20 onderdak te geven. Oma die nog wel qui-vive genoeg is om alleen te wonen, maar niet meer om zichzelf fysiek te verdedigen tegen een wildvreemde die de Nederlandse overheid onder dwang al toegang heeft verleend tot haar woning. Diezelfde kwetsbaarheid geldt ook voor kinderen en vrouwen. Daarnaast ligt de lat van het beschavingsniveau in Nederland zo hoog dat je oma geen onderdak mag verlenen, wil ze niet gekort worden op haar pensioen, maar dat we nu het stadium hebben bereikt dat de Nederlandse overheid je elke wildvreemde door de strot kan duwen wil je voorkomen dat je straks op basis van artikel 20 van diezelfde wet 4 maanden in de gevangenis belandt.

De politiek verantwoordelijken en hun ambtelijk adviseurs lijken compleet van God los, maar blijf vooral geloven dat ze in uw belang op het pluche blijven zitten. Ze verkwisten in uw belang belastinggeld aan organisaties als het World Economic Forum, waarvan topadviseur Harari het hacken van mensen en het onder biometrische controle van de overheid plaatsen van mensen verheerlijkt en zich hardop afvraagt wat we met zoveel mensen moeten. 

Oekraïneconflict, een geschenk voor het Westen?

Het Oekraïneconflict komt dan ook als een geschenk uit de hemel vallen voor de Westerse politici lijkt het. Niet om de Russische bevolking te laten verhongeren en koukleumen, want Rusland behoudt met de steun van China meer dan voldoende afzetmarkt om haar welvaart op peil te houden.

Het conflict in Oekraïne kan voor de Westerse politici en hun overlords niet lang genoeg duren om de inflatie, die reeds werd voorbereid door de Europese economie te destabiliseren met het gevoerde coronabeleid in Europa, door het dak te laten gaan. Die ondermijning van Europa was zelfs al veel eerder ingezet, onder andere door het ongelimiteerd bijprinten van geld, verlaging van de salarisschalen voor hetzelfde werk, de transformatie van pensioenen tot casinostelsel, de afbraak van het sociale zekerheidsstelsel en ga zo maar door. 

In 2014 volgde Jacques Baud, een voormalig kolonel van de Generale Staf, voormalig lid van de Zwitserse strategische inlichtingendienst, specialist op het gebied van Oosterse landen, binnen de NAVO de Oekraïense crisis en nam later deel aan programma’s om Oekraïne bij te staan. Hij werd opgeleid door de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten en diende als beleidschef voor vredesoperaties van de Verenigde Naties.

Zijn bevindingen over wat zich in Oekraïne afspeelt zijn niet mals voor het Westen. Hij was in 2014 namens de NAVO verantwoordelijk voor het tegengaan van de verspreiding van handvuurwapens. Hij kwam tot de conclusie dat de rebellen werden bewapend doordat Russisch sprekende Oekraïense eenheden overliepen naar de rebellenzijde en dat er geen sprake was van Russische betrokkenheid. De aanhoudende verliezen ten voordele van de rebellen en daarmee ook verdere bewapening van hen, zette de Oekraïeners ertoe aan zich te verbinden aan de Minsk-akkoorden. 

Referenda Donetsk en Loehansk

De referenda die dat jaar in Donetsk en Loehansk, tegen het advies van Poetin in, werden gehouden hadden geen onafhankelijkheid tot doel, maar zelfbeschikking. De Russisch sprekende Oekraïeners waren niet uit op autonomie, maar op het behoud van het Russisch als hun officiële taal. Na de omverwerping van president Yanukovych, werd het Russisch als officiële taal namelijk ook afgeschaft, wat leidde tot verzet bij de Russisch sprekende bevolking. Vervolgens werd systematisch over meerdere jaren gepoogd dit verzet met geweld de kop in te drukken. 

Minsk-akkoorden

Nadat het eerste Minsk-akkoord was getekend werd een massale anti-terroristische operatie uitgevoerd onder leiding van president Poroshenko, die door slecht NAVO-advies leidde tot een verpletterende nederlaag en een gedwongen deelname aan het tweede Minsk-akkoord. 

Beide Minsk-akkoorden zijn niet gericht op onafhankelijkheid van betreffende republieken. Omdat het daarmee om een binnenlandse aangelegenheid gaat, weigerde Rusland aan te schuiven aan de onderhandelingstafel en bleef zij sinds 2014 enkel aandringen op de uitvoering van deze akkoorden. 

Corruptie Oekraïense leger

Het Oekraïense leger werd ondertussen ondermijnd door corruptie in haar eigen gelederen en kreeg zo niet langer steun van de bevolking. Het Oekraïense ministerie van Defensie wendde zich tot de NAVO om haar strijdkrachten ‘aantrekkelijker’ te maken. Zo vroeg de NAVO ook Baud om deel te nemen aan een programma om het imago van de strijdkrachten te herstellen. Omdat de Oekraïense regering haast had, nam ze haar toevlucht tot paramilitaire milities. Buitenlandse huurlingen werden gefinancierd door de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk. De bekendste militie onder hen, afkomstig van extreemrechtse groepen die de Euromaidan-revolutie in 2014 voortbrachten, is het Azov-regiment. Dit regiment wordt door sommigen vergeleken met de nazi’s en door anderen met Islamitische Staat. 

Sinds 2014 maakt het Westen zich dus feitelijk schuldig aan het steunen en bewapenen van milities, niet om de Oekraïense bevolking te helpen, maar volgens Baud om Rusland te bestrijden. Milities die talloze misdaden hebben gepleegd tegen de burgerbevolking zoals martelingen, verkrachtingen en moord. 

Uitlokking Russische tegenreactie?

Het lijkt erop dat onder druk van het Westen Oekraïne weigerde de Minsk-akkoorden uit te voeren. Uit de dagelijks OSCE-rapporten (Organization for Security and in Europe) blijkt dat de artilleriebeschietingen vanaf 16 februari 2022 op de Donbass-bevolking drastisch zijn toegenomen. Het lijkt erop dat dit opzettelijk door het Westen is verzwegen, wetende dat dat een Russische tegenreactie zou uitlokken. Biden zou hier toen al van geweten hebben en dat Poetin zo voor een keuze werd gesteld: Donbass militair helpen en een internationaal probleem creëren of toekijken hoe de Russisch sprekende Oekraïners werden afgeslacht. 

Op 18 januari hebben Donbass-strijders saboteurs onderschept, die Pools spraken en waren uitgerust met westerse apparatuur. Zij probeerden naar het schijnt chemische incidenten te veroorzaken in Horlivka. Het zouden CIA-huurlingen kunnen zijn geweest, geleid of geadviseerd door Amerikanen en samengesteld uit Oekraïense of Europese strijders, om sabotageacties uit te voeren in de Donbass-republieken.

‘Responsibility to Protect’

Poetin kan zich bij ingrijpen beroepen op de internationale verplichting van ‘Responsibility to Protect’ (R2P). Hij legde in zijn toespraak van 21 februari 2022 uit dat hij wist dat de interventie, ongeacht aard en omvang, sancties zou ontketenen. De Russische interventie beperkt houden tot Donbass of verder gaan om het Westen onder druk te zetten voor de status van Oekraïne maakt daarin geen verschil.

Op die dag ging hij akkoord met het verzoek van de Duma, erkende hij de onafhankelijkheid van de twee Donbass-republieken en tekende hij tegelijkertijd met hen vriendschaps- en hulpverdragen.

Het Oekraïense artilleriebombardement op de Donbass-bevolking ging door en op 23 februari vroegen de twee republieken om Russische militaire steun. Op 24 februari deed Poetin een beroep op artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, dat voorziet in wederzijdse militaire bijstand in het kader van een defensief bondgenootschap.

Om de Russische interventie in de ogen van het publiek totaal onwettig te maken, heeft het Westen opzettelijk verborgen dat de oorlog daadwerkelijk op 16 februari van dit jaar begon, stelt Baud. Volgens sommige Russische en Europese inlichtingendiensten bereidde het Oekraïense leger zich zelfs al voor om Donbass in 2021 aan te vallen. 

Demilitarisatie en -nazificatie

In zijn toespraak van 24 februari lichtte Poetin de twee doelstellingen van zijn operatie toe: demilitariseren en denazificeren van Oekraïne. Het doel is dus niet Oekraïne over te nemen, vermoedelijk ook niet te bezetten en zeker niet te vernietigen, volgens Baud. Een visie die compleet haaks staat op de uitspraken van Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies van de Defensieacademie, die in Nieuwsuur verklaarde dat oorlog voor Rusland ‘totaal’ is. 

Om de denazificatie doelstelling te frustreren, proberen milities burgers in steden te houden. Beelden van burgers die Mariupol proberen te verlaten en in elkaar worden geslagen door het Azov-regiment, worden zorgvuldig gecensureerd stelt Baud. 

Burgerbevolking als potentieel doelwit

Facebook die eerst systematisch verbood tot het verheerlijken van Azov, faciliteert deze berichten nu sinds 24 februari. Eveneens staat het sinds maart berichten toe die oproepen tot moord op Russische soldaten en leiders. Doordat de media de gebeurtenissen romantiseert tot volksverzet, financiert de Europese Unie nu de distributie van wapens aan de burgerbevolking. Hierdoor maakt de EU zich schuldig aan strafbare feiten door van de burgerbevolking strijders te maken en daarmee potentiële doelwitten, stelt Baud. Zo werden in 2011 in Libië 30.000 Afrikanen afgeslacht, doordat ze wapens bezaten die (illegaal) waren gedropt door Frankrijk. 

Door wapenleveranties aan een land in oorlog, maakt de EU zichzelf onderdeel van die oorlog. In plaats van de Oekraïense bevolking op deze wijze als kanonnenvlees te gebruiken ter ondermijning van Poetin, zou men beter op diplomatieke wijze garanties afdwingen ter bescherming van de burgerbevolking, oppert Baud. 

Oligarchisch imperialisme

Hoe het Westen zich opstelt ten aanzien van Oekraïne doet sterk denken aan haar eerdere imperialistische escapades elders ter wereld. Zo hield de Amerikaanse politicoloog Michael Parenti op confronterende wijze het Westen in 1999 reeds de spiegel voor in zijn analyse over de Joegoslavische oorlogen. 

Ook Baud eindigt zijn analyse snoeihard richting het Westen: “As Goethe said: “The greater the light, the darker the shadow.” The more the sanctions against Russia are disproportionate, the more the cases where we have done nothing highlight our racism and servility. Why have no Western politicians reacted to the strikes against the civilian population of Donbass for eight years?

Because finally, what makes the conflict in the Ukraine more blameworthy than the war in Iraq, Afghanistan or Libya? What sanctions have we adopted against those who deliberately lied to the international community in order to wage unjust, unjustified and murderous wars? Have we sought to “make the American people suffer” for lying to us (because they are a democracy!) before the war in Iraq? Have we adopted a single sanction against the countries, companies or politicians who are supplying weapons to the conflict in Yemen, considered to be the “worst humanitarian disaster in the world?” Have we sanctioned the countries of the European Union that practice the most abject torture on their territory for the benefit of the United States?

To ask the question is to answer it… and the answer is not pretty.”

‘Not madness, but peace’

Ook in het Europees Parlement dringt door dat de Oekraïense bevolking niet gebaat is bij wapenleveranties die oorlog aanwakkeren, maar juist bij vrede. 

Het betoog van de Ierse Europarlementariër Clare Daly krijgt steun op social media: “The EU economic war against Russia does nothing to help innocent Ukrainian citizens, victims of this illegal war. Russia is undeterred, while EU citizens face disastrous inflation, rocketing energy costs, and a historic decline in living standards. This is madness…”

Een alsmaar omvangrijkere groep Europeanen zijn de kortzichtige oorlogsretoriek van politici als Guy Verhofstadt, die bereid is de levens van alle Europeanen te ondermijnen en mogelijk zelfs te laten voor de realisatie van één Europa dat hij voor ogen heeft, spuugzat. Het is niet per se dat Europeanen tegen één Europa zijn, maar wel tegen een Europa die het welzijn van de Europeanen op de laatste plaats zet en geen enkele bereidheid toont te luisteren naar terechte kritieken. Een Europa dat haar mond vol heeft over democratie, maar in de praktijk weinig daarvan laat zien binnen en buiten Europa. Een Europa dat het belangrijker vindt om als schoothondje achter de VS aan te lopen dan de eigen EU bevolking te vertegenwoordigen. Dat alles voor een VS die helemaal niet begaan is met Europa, zoals de VS diplomate Victoria Nuland in 2014 zei: “F*k the EU!” Zoals de VS naar grote waarschijnlijkheid de Europese Unie opnieuw hard uitlacht omdat de EU een contract heeft getekend voor het afnemen van Amerikaans schaliegas tegen de hoofdprijs, dat met vieze olietankers naar het Europese vasteland wordt getransporteerd. Waarvoor de EU ook nog data aan de VS weggeeft. Dat Ursula Von der Leyen in onderhandelingen niet eens opgewassen lijkt tegen een Amerikaanse president die de indruk geeft ver over zijn houdbaarheidsdatum heen te zijn, geeft aan dat de veiligheid van Europeanen onder het huidige Europese bewind niet verzekerd is. 

Europe first!

Het wordt hoogtijd dat Europese landen afzonderlijk weer voor hun eigen bevolking gaan staan en vanuit een zelfverzekerde individualiteit samen een sterk Europa vormen die opgewassen is tegen andere mogendheden waaronder de VS, Rusland en China. Waarbij geen van de EU landen individueel noch samen consessies doet ten aanzien van het welzijn van haar eigen bevolking: ‘Europe first’, waarbij in onderhandelingssituaties met andere mogendheden uitgegaan wordt van wederzijds respect in plaats van de rol van underdog of imperialist te spelen. Rust en vrede in de wereld bereik je alleen als je zowel jezelf als de ander respecteert.

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel