Democraten, de grootste dreiging voor de democratie?

Democraten, de grootste dreiging voor de democratie?

ACHTERGROND – Ook in het belang van Nederlandse kiezers dient onderzocht te worden of de stem van het Amerikaanse volk is ondermijnd. 

Als er iets verdeelt dan lijken het de linkse politieke partijen in de wereld wel. Zo gaven de Nederlandse partijleiders van de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Bij1, maar ook vakbond FNV op uiteenlopende wijze via social media blijk van hun voorkeur voor Biden nadat deze op 7 november was uitgeroepen tot ‘projected’ president door Amerikaanse mainstream media. 

Voor degenen die nog niet helemaal zeker wisten welke Nederlandse politieke partijen links zijn, ze zijn het dus bijna allemaal, de een nog extremer dan de ander. Alleen de partijleiders van PVV, SGP en Forum voor Democratie hielden zich stil, evenals onder andere Poetin, Xi Jinping en Bolsonaro. Weer genoeg stof om ongefundeerde vooroordelen over deze drie politieke partijen de wereld in te slingeren als zogenaamd ‘dictatoriaal’. Maar wat als juist de partijen waarvan je het niet verwacht zich het meest als dictators gedragen en juist het meest lak hebben aan de democratie, oftewel de stem van het volk en dus ook jouw stem in maart volgend jaar? 

De NOS misleidde de Nederlandse bevolking toen ze berichtte dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Feitelijk kan het nog alle kanten op. Dat gegeven ligt vervat in het woord ‘projected’. De Amerikaanse president wordt niet rechtstreeks door het volk gekozen, maar via kiesmannen. Dat zal op 14 december plaatsvinden. Pas nadat officieel de stemmen van de 538 kiesmannen op 6 januari 2021 zijn geteld, wordt de winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen. Daarnaast zijn er meerdere aanwijzingen van mogelijke grootschalige stemfraude. 

In een statement op 7 november 2020 zegt Trump het volgende: “I will not rest until the American People have the honest vote count they deserve and that Democracy demands.”. Deze verklaring valt eerder democratisch dan dictatoriaal te bestempelen. En wanneer Ivanka Trump zich uitspreekt voor diezelfde democratie, lijkt David Rothschild minder om de stem van het volk te geven. 

Ook kon Max Pam het een dag voordat de media Biden uitriep tot projected president niet nalaten om de vergelijking tussen Trump en Hitler te leggen en zijn gehele familie daarbij door het slijk te halen. Pam schrijft in HP/De Tijd: “De familie zal zich aan het Witte Huis vastklampen, zoals Hitler aan zijn bunker, omdat zij weten dat buiten niets anders wacht dan de hel”. En het wegzetten van Trump als een despoot begon al een dag eerder door hetzelfde medium. Charlotte Arnoldy schrijft daarin: “Trump weigert verlies, net als vele despoten voor hem”.

Waarom zou je überhaupt als dictator naar de rechter stappen, als je hoe dan ook geen enkel verlies zou accepteren? Trump geeft echter duidelijk in zijn statement aan dat kiezers recht hebben op een eerlijk stemproces en dat het in een democratie een vereiste is dat daaraan voldaan wordt. Vooralsnog verdient hij dan ook alle voordeel van de twijfel. 

Ook werd er op een ander terrein met twee maten gemeten. Trump mocht niet golfen, maar Kamala Harris mocht wel hardlopen. Trump mag niet even ontspannen, terwijl er weken geteld moet worden en nooit op voorhand bekend is wanneer de uitslag valt. 

Daarbij hebben Democraten niet het alleenrecht om naar de rechter te stappen. Ze spanden zelf circa 300 rechtszaken aan om het stemmen per post af te dwingen. Ze zochten de juridische weg om een stemsysteem af te dwingen dat algeheel bekend staat als fraudegevoelig

Evenzeer zijn er genoeg aanwijzingen voor onderzoek naar stemfraude. Zo werd het onder andere onmogelijk gemaakt om te controleren of het stemproces eerlijk verloopt; zou een klokkenluider getuige zijn van gesjoemel met data op stembiljetten; was er in een kiesdistrict een opkomst van meer dan 200 procent; zijn poststembiljetten van militairen in een afvalcontainer gevonden; worden er statistisch verdachte sprongen gemaakt; lijkt er te zijn gefraudeerd op individueel stembiljetniveau; is Trump in een keer weer tienduizenden stemmen kwijt, terwijl Biden er tienduizenden heeft bijgekregen; lopen er ook rechtszaken op basis van officiële getuigenissen en is er omvangrijk mathematisch bewijs dat stemfraude in het spel is. En zo vonden er mogelijk nog veel meer ongeregeldheden plaats. Bij ‘normale’ verkiezingen zou het gangbaar zijn dat 1 op 20 poststembiljetten worden afgekeurd en deze verkiezingen zijn verre van normaal te noemen.

Ondertussen schrijft de Washington Post dat de klokkenluider over gesjoemel met data op stembiljetten zou hebben gelogen en zijn verklaring heeft ingetrokken. Dit misleidende nepnieuws is ondertussen door media in Nederland zoals onder andere MSN, RTL Nieuws en The World News overgenomen. In werkelijkheid is de klokkenluider onbetaald ontslagen, is zijn Go Fund Me pagina offline gehaald zodat hij geen inkomen meer heeft, is hij geïntimideerd door een Federaal agent om zijn getuigenis in te trekken, maar heeft hij daar geen gehoor aan gegeven. The Washington Post heeft inmiddels het nepnieuws artikel gerectificeerd. Nu de andere media nog. 

Daarnaast werd bekend door klokkenluider Montgomery dat reeds in 2009 de Obama regering opdracht gaf voor een stemfraudesysteem genaamd ‘The Hammer and Scorecard’, waarbij dit systeem reeds tijdens verkiezingen in 2012 door Obama en Biden zou zijn gebruikt. De software zorgt ervoor dat verkiezingsresultaten van kandidaten in realtime worden omgewisseld, zodat niemand doorheeft dat er iets aan de hand is. Een kiezer was in staat om deze software fraude vast te leggen op beeld, alsook in de staat Kentucky lijkt er bewijs voor.

Twitter plaatst nu bij alle berichten die in het voordeel van Trump kunnen uitpakken de disclaimer ‘This claim about election fraude is disputed’. Het is opmerkelijk dat Biden en aanhang blijkbaar altijd de waarheid spreken, maar dat dat voor Trump en Republikeinse kiezers niet geldt. Biden mag er gewoonweg op los liegen. Al jaren houden invloedrijke Democraten, waarvan ook George Soros onderdeel is, donatie rondjes om Trump op allerlei manieren te boycotten. Naar eigen zeggen vinden ze het leuk om op die manier het weekend door te brengen: “kick Donald Trump’s ass”.

En terwijl Michael Bloomberg ook veel geld verbraste aan de Biden campagne, zijn er meer Zwarte Amerikanen en Latino’s dan ooit die voor Trump hebben gestemd. 

Mogelijk dat de continue aanvallen van de Democraten een verklaring zijn waarom Trump zich niet altijd zo mediageniek presenteert. In tegenstelling tot wat de Democraten beweerden heeft hij wel afgelopen vier jaar bewezen niet het ongeleide projectiel te zijn die in een vlaag van verstandsverbijstering op de kernwapenknop drukt. Gezien hij afgelopen jaren geen enkele moeite bleek te hebben om dit te weerstaan, is de kans verwaarloosbaar dat hij dat bij een tweede verkiezingswinst wel zal doen. Hij is zelfs niet eens een oorlog begonnen.

Een kort interview met één Republikeinse senator is genoeg voor NRC chef politiek Guus Valk om in deze dagen een misleidende tweet de wereld in te sturen, onder de noemer dat het ‘lijkt’ dat er geen fraude in het spel is en dat vele Republikeinen afstand nemen van Trump. Ook Valk weet heel goed dat in de journalistiek één bron geen bron is en dat juist in zoiets als het Amerikaanse presidentschap, dat een zware stempel drukt op de mondiale geopolitiek, het van essentieel belang is dat die zorgvuldigheid wordt betracht. 

Blijkbaar mogen Democraten zoals Alexandria Ocasio-Cortez wel oproepen om zwarte lijsten van mensen bij te houden. Vol enthousiasme lijkt het wel, sluiten journalisten bij die oproep aan. Democraten mogen live op mainstream media vertellen dat de gehele Republikeinse partij platgebrand moet worden en er geen overlevenden mogen overblijven. De hele Twitterstraat wordt vol gefulmineerd met de meest wrede verwensingen aan het adres van álle Republikeinen: ze zijn kanker, het zijn fascisten en terroristen, witte overheersing, nog meer kanker, Republikeinen moeten uitgeroeid worden. En dat komt allemaal van social media accounts met gigantisch veel volgers. Daarbij maakte Twitter helemaal geen aanstalte om te censureren noch een disclaimer eronder te plaatsen. En hoewel de Democraten claimen gewonnen te hebben, lijkt hun agressie verre van over

Die verbinding die Biden beoogt kan nog wel eens heel lang uitblijven. En Covid-19 is voor de Democraten plotsklaps minder gevaarlijk als de media Biden voorbarig uitroept tot president waardoor ze massaal de straat opgaan. Het lijkt alleen gevaarlijk als er een stemsysteem nodig is om grootschalige stemfraude te kunnen plegen. Dat Kamala Harris vele zwarte mannen langer gevangen heeft gehouden ten opzichte van hun strafmaat en hen zo heeft misbruikt als goedkope arbeidskrachten lijken velen in de wereld daarentegen een non-issue te vinden. Het mondiale mantra lijkt wel: voor de Democraten knijpen we wel een (flink) oogje dicht. 

Media en Democraten die erover vielen dat Trump de overwinning voortijdig uitriep, maar geen van hen die er moeite mee had dat Nancy Pelosi dit deed in naam van Joe Biden.

Het aantal Covid doden in de Verenigde Staten toeschrijven aan Trump is onterecht. De staten worden geleid door gouverneurs en tevens wonen in Amerika de meest zwaarlijvige mensen ter wereld, die door hun gezondheidsstatus dus een hoger risico lopen op overlijden. Evenals is Trump niet verantwoordelijk voor het al maanden durende extreemlinkse Antifa geweld dat de straten van de Verenigde Staten terroriseert. Een journalist die door Antifa werd aangevallen, volgt ze op de voet en heeft er nu ook een boek over geschreven

Naast Antifa gaat tevens Black Lives Matter ongestoord door met rellen en keren deze laatsten zich nu ook tegen Biden.

Ergens onderweg krijg je toch sterk het idee dat Democraat Tulsi Gabbard, majoor in de Hawaii National Guard, voor heel wat meer verbinding in de Verenigde Staten had kunnen zorgen. Maar zoals ze zelf ook aangaf wilde ze macht aan het establishment onttrekken ten gunste van het volk en ten aanzien daarvan liet Kamala Harris duidelijk weten dat echte democratie niet de bedoeling kon zijn. 

Dat Melania Trump en Jared Kushner Trump zouden geadviseerd hebben zich bij het verkiezingsresultaat neer te leggen valt onder misinformatie om de toehoorder te laten geloven dat hij geen steun meer zou genieten. 

En terwijl vele Europeanen juichen voor Biden omdat ze al decennia geïndoctrineerd worden tot het geloof dat Democraten en links per definitie goed zijn en Republikeinen en rechts slecht, is onder andere de veiligheid van de bevolking in Iran, Hongkong en Taiwan mogelijk niet langer gegarandeerd als Biden aan de macht komt. 

Intussen gaat de sterk eenzijdig gekleurde mediaberichtgeving door dat Trump verantwoordelijk zou zijn voor de verdeeldheid in de Verenigde Staten, ondanks dat juist heel veel verdeeldheidspolitiek toch echt uit de koker van de Democraten komt. Vele Democraten stemmen openlijk in met de eenzijdige politiek gekleurde censuur die Big Tech toepast. Zij zijn het die wereldwijd zo geobsedeerd identiteitspolitiek, cancel culture en genderneutraliteit aan gehele samenlevingen opdringen. Zij zijn het die China volledig faciliteren om de wereldmacht over te nemen. Het zijn de linkse Democraten die geen onderscheid maken tussen moslims en terroristen die het geloof misbruiken en dus ook geen grenzen stellen om de bevolking te beschermen tegen terrorisme. Het is hun propaganda die alleen nog maar via mainstream media doorsijpelt in de huiskamers van vele mensen ter wereld. Ze worden steeds extremer in hun linksheid, waardoor organisaties als Antifa, Extinction Rebellion en Black Lives Matter het gevoel lijken te hebben dat alles geoorloofd is, ook geweld. Democraten die niet schromen met oorlog hun wil op te dringen als landen die politiek voeren die hen niet aanstaat. Obama heeft een record aan oorlogen op zijn naam staan.

Mocht ondanks alles Trump er toch niet in slagen aan te tonen dat er sprake is van grootschalige stemfraude, zal het toch nog lastig worden voor de Democraten om hun plannen door te voeren, omdat de Senaat nog in handen is van de Republikeinen.

Je kan vinden van Trump wat je wil. Maar wie denkt dat de wereld beter af zal zijn met Biden als Amerikaans president kan nog eens flink bedrogen uitkomen. Naast de meerdere segregerende agenda’s die ze nu al voeren zijn ze ook pro de invoering van een basisinkomen. Wat ze je er echter niet bij vertellen is dat de totale pot met geld niet groter zal worden om dat basisinkomen mee te financieren, waardoor zowel onder- als middenklasse in gelijke armoede wordt gestort zodat je conform de World Economic Forum ‘Great Reset’ niet meer financieel in staat bent iets te bezitten of een stukje vlees te kopen. Is iedereen dan zo goedgelovig dat Mark Zuckerberg en Elon Musk geen enkel belang hebben bij een breed opgelegd universeel basisinkomen? Geloof je echt dat dit niet ten koste gaat van de mogelijkheid om nog voldoende te kunnen bijverdienen voor een veilig en gezond leven? Sinds het grootschalig gebruik van computers is er alleen maar meer werk bijgekomen, maar in tegenstelling tot dat beweren zij dat een basisinkomen juist nodig is omdat er te weinig banen zullen zijn door robotisering terwijl slechts de helft van de wereldbevolking eind deze eeuw qua leeftijd nog tot de werkzame bevolking behoort. Een basisinkomen in de vorm van een gouvernementele ‘digital currency’ omdat corona alleen overdraagbaar is via geldbiljetten, maar miraculeus niet via geld- en pinautomaten, pinpassen en alle andere voorwerpen die je in je leven gebruikt en deelt. 

Na dit alles is er nog geen enkele Nederlandse politieke partij die schoorvoetend is terug gekomen op haar voorbarige felicitaties. Blijkt alleen Rutte ten aanzien daarvan weer last te hebben van geheugenverlies. Worden we in Nederland daags na al deze gebeurtenissen alweer bang gemaakt met Russische ondermijning van de aankomende Nederlandse verkiezingen. Ook in de Verenigde Staten blijken het altijd de Russen te zijn?! Terwijl het grootste gevaar in Nederland mogelijk juist ook, net zoals in de Verenigde Staten, komt van alle partijen die nu dezelfde mondiale extreemlinkse Great Reset agenda voeren met rigide VN Sustainable Development Goals, die géén enkele ruimte meer aan individu noch bedrijven zullen laten voor eigen invulling. Gezien de Democraten overduidelijk het succes van de fraude software ‘The Hammer and Scorecard’ hebben bewezen en door alle digitalisering de wereld kleiner is dan ooit, is het klein bier om deze software ongezien in Nederland in te zetten bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook hier wordt het mogelijk gemaakt per post te stemmen. En premier Rutte doet echt niet voor de vierde keer mee om te verliezen. 

Misschien is het nu wel tijd om bewust te kiezen om een ‘outsider’ te zijn. Heb je je camera gereed?

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel