Opinie Column: Wildersland

Column: Wildersland

COLUMN – Later zullen ze vragen waar u was tijdens die exitpoll, woensdagavond om 21.00 uur. Je hebt leuke avonden, gedenkwaardige avonden, historische avonden en straks Sinterklaasavonden met heel veel Zwarte Pieten. Alles wordt weer prettig normaal. De enige verandering is dat je nu wat jankende GroenLinksers hebt voor de NPO-camera. Want wat lieten sommige …

Read Article Read More

Oldambt Presentatie definitief ontwerp gemeentehuis in Marktpleinkerk

Presentatie definitief ontwerp gemeentehuis in Marktpleinkerk

Op donderdag 30 november krijgen inwoners en ondernemers van Oldambt de gelegenheid om het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis te bekijken.  De gemeente Oldambt nodigt geïnteresseerden uit voor de inloopbijeenkomst van 16.00  tot 20.00 uur in de Marktpleinkerk in het centrum van Winschoten. In de kerk staat een aantal panelen opgesteld waarop de diverse …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Drie initiatieven aan de slag met Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Drie initiatieven aan de slag met Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Het herstel van de joodse begraafplaats in Winsum, behoud van een historisch wandelpad tussen Loppersum en Eenum en terugplaatsen van een schotbalkhuisje bij de dijkdoorgang in de Carel Coenraadpolder. Dit zijn de drie initiatieven die elk € 25.000 krijgen om hun plannen uit te voeren. Deze projecten zijn gekozen omdat de initiatieven bijdragen aan het …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Hinderapp nu ook voor melden overlast houtkachels

Hinderapp nu ook voor melden overlast houtkachels

De Hinderapp, het meldpunt voor overlast van geur en geluid, wordt uitgebreid. Inwoners van de provincie Groningen kunnen voortaan ook overlast van houtkachels doorgeven. Daarnaast wordt in Delfzijl een meetstation geplaatst voor fijnstofmetingen. Met de Hinderapp konden inwoners al eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving melden. Daarnaast kunnen ze  de meldingen van …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Jongeren krijgen kijkje achter de schermen bij Statenvergadering

Jongeren krijgen kijkje achter de schermen bij Statenvergadering

Mirthe Bos (25) en Ruben van Dijken (24) zijn lid van de Jongerenadviesraad (JAR) van de provincie. Naast hen heeft de JAR nog zeven andere leden. Deze raad kan leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. Met de Jongerenadviesraad wil de provincie stimuleren dat …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Plannen voor proefboerderij bij Dubbele Dijk

Plannen voor proefboerderij bij Dubbele Dijk

Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven en kennisinstellingen wil een ‘proefboerderij’ voor zouttolerante akkerbouw en aquacultuur beginnen bij de Dubbele Dijk. Het gaat hierbij vooral om het kweken van zeesla in waterbassins. Dit zeewier wordt nu al op kleine schaal gekweekt bij het project Wadwier. Ook willen ze gewassen telen die beter tegen zout kunnen, zoals …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal TNO helpt onderzoek effectiviteit Zwarte Wieken met sensoren, camera’s en radar

TNO helpt onderzoek effectiviteit Zwarte Wieken met sensoren, camera’s en radar

TNO verbreedt samen met energiebedrijf RWE, provincie Groningen en andere publieke en private partners het lopende onderzoek naar de effectiviteit van één zwarte wiek bij windturbines. Dat gebeurt door sensoren, camera’s en een radarsysteem in en rond te turbines te plaatsen. TNO onderzoekt met de diverse sensoren onder welke omstandigheden vogels tegen een windturbine aanvliegen …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Terugkijken: webinar voor gemeenten en waterschappen

Terugkijken: webinar voor gemeenten en waterschappen

Donderdag 5 oktober organiseerde de provincie Groningen een webinar over de Transitie van het Landelijk Gebied. Bedoeld voor gemeenten en waterschappen, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. Met aan tafel onder anderen gedeputeerde Henk Emmens (landbouw en natuur), wethouder Arjen Nolles van gemeente Het Hogeland en Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest.  Zij gingen …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Hoe komen we tot een gebiedsplan voor Groningen?

Hoe komen we tot een gebiedsplan voor Groningen?

In de Groningse aanpak onderscheiden we zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Per deelgebied wordt er gewerkt aan een eigen plan, het deelgebiedsplan. Dit plan komt tot stand in samenwerking met onder meer de gemeenten, landeigenaren, natuurorganisaties en inwoners. Het proces in de deelgebieden om tot dit plan te komen zijn voor ons nadrukkelijk …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Update Transitie Landelijk Gebied

Update Transitie Landelijk Gebied

De afgelopen maand heeft de provincie een brief van het Rijk ontvangen met daarin de beoordeling van het stand-van-zaken-document. In oktober heeft de Eerste Kamer het Transitiefonds, de 24,3 miljard voor het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied, controversieel verklaard en de Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Wat betekent dit voor de voortgang van de …

Read Article Read More