Ommeland & Provinciaal Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

Ruim 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

In de eerste helft van 2021 kregen 19 eigenaren ( PDF-bestand, 110 KB) van rijksmonumenten subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand. In sommige gevallen ontving de eigenaar ook een bijdrage om het monument een nieuwe bestemming te geven of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal verstrekten we ruim € 3 miljoen aan …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

Het bedrijf Deep Atlas uit Groningen krijgt ruim € 38 duizend subsidie om een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera aan te schaffen. Met deze technologie kan beter worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn. Het bedrijf heeft straks als eerste commerciële bedrijf in Nederland zo’n camera. Dat draagt bij aan de verduurzaming van …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Regio vindt dat IMG duidelijker moet zijn over maatregelen schadebehandeling

Regio vindt dat IMG duidelijker moet zijn over maatregelen schadebehandeling

De Groningse en Noord-Drentse overheden reageren in een gezamenlijke brief ( PDF-bestand, 269 KB) aan het  Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op de maatregelen die het instituut 17 mei bekendmaakte. De maatregelen zorgen voor veel vragen bij de regionale overheden en bij inwoners. In de brief roepen de overheden het IMG op om duidelijk te zijn over de maatregelen, naar alle factoren …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Af- en oprit A28 bij Haren drie weekenden dicht vanwege plaatsing faunaduiker

Af- en oprit A28 bij Haren drie weekenden dicht vanwege plaatsing faunaduiker

De afrit van de A28 bij Haren (richting Groningen) is afgesloten in het weekend van 9 tot en met 11 juli en van 30 juli tot en met 1 augustus. De oprit van de A28 (richting Assen) is dicht van 6 tot en met 8 augustus. Tijdens de weekendstremmingen wordt een faunaduiker onder de A28 …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Op de elektrische fiets in het spoor van De Ploeg

Op de elektrische fiets in het spoor van De Ploeg

Fietsen door het Groninger landschap in het spoor van kunstenaars van De Ploeg. Dat kan sinds deze week in Groningen. Voor fietsers zijn zes langeafstandsroutes uitgezet in Noord- en Oost-Groningen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse gaf woensdag 23 juni het startschot voor de eerste tocht op de elektrische fiets, vanaf het Groninger Museum naar Leens. ‘In het spoor van De Ploeg’ …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Gedeputeerde Henk Staghouwer op werkbezoek bij de Grauwe Kiekendief

Gedeputeerde Henk Staghouwer op werkbezoek bij de Grauwe Kiekendief

Gedeputeerde Henk Staghouwer ging op 24 juni op werkbezoek om zich te laten informeren over de nestbescherming van de kiekendief. Dit gebeurde op uitnodiging van de stichting Grauwe Kiekendief en het Kenniscentrum Akkervogels. Het bezoek vond plaats op een boerenakker in Noord-Groningen. Tijdens het werkbezoek liet de stichting laten zien hoe ze, in samenwerking met …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Diekloper voltooit project Marconi Buitendijks in Delfzijl

Diekloper voltooit project Marconi Buitendijks in Delfzijl

‘Diekloper’. Zo heet de nieuwe brug tussen het stadscentrum en de boulevard in Delfzijl. Met de onthulling van de naam van de brug is het project Marconi Buitendijks afgerond. Door de grootschalige industrialisering van Delfzijl eind vorige eeuw raakte de verbinding tussen het centrum van Delfzijl en de zee verloren. Met het project Marconi kreeg Delfzijl …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal 1500 woningen in stad straks duurzaam verwarmd

1500 woningen in stad straks duurzaam verwarmd

De provincie en de gemeente Groningen stellen ieder twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike. Door deze vernieuwende toepassing kunnen straks ongeveer 1500 …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Boeren krijgen subsidie voor investeringen in schoon en voldoende water

Boeren krijgen subsidie voor investeringen in schoon en voldoende water

De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor boeren om het oppervlaktewater te verbeteren en regenwater op landbouwgrond vast te houden. De subsidie gaat naar het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’. Hiermee adviseert en begeleidt LTO Noord boeren om passende investeringen te doen. De subsidie …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Miljoeneninvestering in veilig en aantrekkelijk Zoutkamp

Miljoeneninvestering in veilig en aantrekkelijk Zoutkamp

De gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest tekenden op 29 juni een samenwerkingsovereenkomst om de waterveiligheid, de toegankelijkheid, de recreatie en het toerisme in en rond Zoutkamp te verbeteren. De plannen zijn een aanvulling op het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Wethouder Theo de Vries van Het Hogeland, gedeputeerde Henk Staghouwer en …

Read Article Read More