Inner Wheel Pekela helpt kinderen meedoen

Inner Wheel Pekela helpt kinderen meedoen

PEKELA – Afgelopen periode heeft Serviceclub Inner Wheel Pekela verschillende acties gehouden om geld op te halen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Met deze bijdrage kan het Jeugdfonds nog meer kinderen uit de gemeente Pekela die opgroeien in een gezin met geldzorgen structureel mee laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Onlangs was het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen door de Inner Wheel Club Pekela uitgenodigd om een (online) presentatie te geven over het Jeugdfonds en haar werk in de provincie en met name de gemeente Pekela. Na afloop boden de leden van deze serviceclub de penningmeester een cheque aan van € 1.000,-. Met deze gulle bijdrage kan het Jeugdfonds nog meer kinderen/jongeren uit de gemeente Pekela helpen.

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar die opgroeien in gezinnen die rond moeten komen van het sociaal minimum en daardoor niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen/jongeren. Met hulp van het Jeugdfonds kunnen deze kinderen meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten en daarnaast worden voorzien van de benodigde sportkleding, attributen of de huur van een instrument. Dit zodat zij evenals hun klasgenootjes en vriendjes op voetbal, dansen, turnen, muziekles of judo kunnen en niet langs de zijlijn hoeven staan.

Foto: Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen