Categorie: Ommeland & Provinciaal

Nieuws uit de provincie Groningen

Ommeland & Provinciaal Fiets- en wandelroute Rondje Lauwersmeer officieel geopend

Fiets- en wandelroute Rondje Lauwersmeer officieel geopend

De ‘Reiddomp’ (Fries voor roerdomp). Zo heet de nieuwe uitkijktoren aan de rand  van het Diepsterbos in het Lauwersmeergebied. Irene Japenga uit Vierhuizen bedacht de naam voor de toren, die vanmiddag werd geopend door wethouder Rebecca Slijver van de gemeente Noardeast-Fryslân.  De 25 meter hoge toren, ontworpen door architect Nynke Rixt Jukema, is op twee …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Nieuwe aanpak voor Gronings verkeersbeleid in meerjarenprogramma mobiliteit

Nieuwe aanpak voor Gronings verkeersbeleid in meerjarenprogramma mobiliteit

De provincie heeft het programma Mobiliteit vastgesteld. In dit plan geven we aan hoe we het reizen in Groningen de komende jaren zo comfortabel, duurzaam en betaalbaar mogelijk houden. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk presenteerde het Mobiliteitsprogramma vandaag tegelijk met het Uitvoeringsprogramma.  Groningers betrokken Wat beweegt jou? Die vraag stond afgelopen jaar centraal bij de totstandkoming …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Reactie GS op Troonrede: 'Groningen biedt oplossingen voor de grote problemen'

Reactie GS op Troonrede: 'Groningen biedt oplossingen voor de grote problemen'

Groningen kan de oplossingen bieden voor de grote problemen waar Nederland op dit moment mee kampt. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) laten weten in een reactie op de Troonrede, tijdens een persbijeenkomst in het provinciehuis. Het college geeft aan graag met het kabinet om tafel te willen om de problemen gezamenlijk aan …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Subsidie om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen

Subsidie om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en een leven lang te ontwikkelen

Bedrijven en organisaties die samenwerken aan innovatieve projecten om mensen aan werk te helpen, kunnen gebruik maken van het Verbindingsfonds. Het doel van het fonds is zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Het fonds wordt voor de derde keer opengesteld en er is 500.000 euro beschikbaar. Organisaties met goede ideeën worden …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Groninger overheden en bedrijven maken werk van warmtetransport  

Groninger overheden en bedrijven maken werk van warmtetransport  

De verkenning van een warmtetransportleiding tussen de industrie in de Eemshaven en Delfzijl, via een aantal dorpen naar de stad Groningen, is weer een stap verder. Door deze warmtetransportleiding zou een behoorlijke hoeveelheid woningen van het aardgas af kunnen. Het gaat om woningen in de stad Groningen, maar ook in verschillende dorpen van de gemeenten …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Groningen bouwt steeds duurzamer

Groningen bouwt steeds duurzamer

GRONINGEN – In Nederland hechten we steeds meer waarde aan duurzaamheid. Zo scheiden we het afval, pakken we steeds vaker de fiets en verduurzamen we onze woning. Ook in de provincie Groningen begint duurzaamheid steeds vaker voorop te staan. Hieronder lees je waar je dat precies aan kunt merken. Natuurinclusief bouwen Zo wordt er steeds …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Evaluatie beheerplan Natura 2000-gebied Lauwersmeer afgerond

Evaluatie beheerplan Natura 2000-gebied Lauwersmeer afgerond

De evaluatie van het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 2016-2022 is gereed. De belangrijkste conclusie is dat het met een aantal vogelsoorten goed gaat, maar dat er voor veel soorten naast het reguliere beheer extra inzet nodig is. De evaluatie levert informatie op voor het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met de regio wordt opgesteld. Daarbij …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Provincie wil vaart zetten achter aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk

Provincie wil vaart zetten achter aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk

De subsidies voor twee onderdelen van de Dubbele Dijk, een innovatief project tussen Delfzijl en de Eemshaven, moeten worden omgezet naar een investeringskrediet van € 8,9 miljoen. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten. Het investeringskrediet is op korte termijn nodig om te beginnen met de aanleg van de zogeheten getijdenduiker …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten geopend

Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten geopend

Maak jij als mkb’er met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? Zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je met partners dingen uit? Met de Tender Valorisatie 2022 uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden partijen uitgedaagd om met goede, innovatieve …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Verhalentuin 't Nijekerkje in Oosteinde geopend

Verhalentuin 't Nijekerkje in Oosteinde geopend

Afgelopen zaterdag is de verhalentuin bij ‘t Nijekerkje in Oosteinde tijdens Open Monumentendag geopend. De kerktuin is veranderd in een verhalentuin met Stinzen- en Bijbelse planten. Een nieuw wandelpad leidt de bezoeker langs bordjes in de tuin met een QR-code met verhalen over planten uit de bijbel. Op deze manier wordt er een verbinding gelegd …

Read Article Read More