Nieuws over Provincie

Ringen van jonge Grauwe Kiekendieven in de provincie

Door | 22 juli 2024

Het ringen en meten van de jonge vogels Gedeputeerde Natuur Henk Emmens ging samen met het Kenniscentrum Akkervogels vorige week op pad om jonge Grauwe Kiekendieven te ringen. Tijdens het ringen krijgen de vogels niet alleen een ring en worden ze gewogen, maar ook de klauwen en vleugels worden gemeten. Ook wordt er naar de hoeveelheid en kwaliteit… Lees meer »

Lening van 4 miljoen aan BioBTX voor nieuwe fabriekshal

Door | 19 juli 2024

Met deze fabriek beoogt BioBTX jaarlijks 20.000 ton plastic reststromen te transformeren in hernieuwbare aromaten. Aromaten spelen een cruciale rol in de productie van alledaagse producten zoals isolatiemateriaal, verf, PET-flessen, batterijen en farmaceutische producten.  Unieke provinciale lening BioBTX investeert in totaal 80 miljoen euro in de nieuwe fabriek. Deze investering wordt deels gefinancierd door 42 miljoen euro aan… Lees meer »

Meer geld beschikbaar voor cultuursubsidies

Door | 18 juli 2024

GRONINGEN – Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van Cultuur vertelt: ‘Cultuur zorgt voor verbinding, verwondering en geluk. Het gaat over onze eigenheid en identiteit. De provincie Groningen heeft een authentiek en rijk cultureel aanbod. En een sterk cultureel leven jaagt ook de economie en het toerisme aan. Ik ben dan ook blij te melden dat we extra geld hebben… Lees meer »

Groningse boeren kunnen korting krijgen op bodemverrijkende zaadmengsels

Door | 18 juli 2024

PROVINCIE – Akkerbouwers in Groningen kunnen flinke kortingen krijgen op zaadmengsels die kunstmest besparen, de bodem gezonder maken en de biodiversiteit verhogen. Deze actie is onderdeel van de campagne ‘1001ha soortenrijke groenbemestermengsels’, opgezet door LTO en Urgenda. Voordelen van groenbemesters  Groenbemesters zijn gewassen die na de oogst worden ingezaaid om de bodem te bedekken en te verbeteren. Ze… Lees meer »

In de zomer voordelig met de trein in Groningen en Friesland

Door | 18 juli 2024

GRONINGEN – De provincie Groningen en Arriva bieden een voordelig dagticket aan om het reizen met de trein in Groningen en Friesland deze zomer aantrekkelijker te maken. Treinreizigers kunnen voor €7,50 een hele dag onbeperkt reizen. Arriva ontvangt subsidie van de provincie om de kortingsactie uit te voeren en een campagne op te zetten. De provincie compenseert hiermee… Lees meer »

Advies voor meerjarige subsidie cultuurinstellingen overhandigd

Door | 18 juli 2024

De Kunstraad adviseert het college over deze meerjarige subsidieaanvragen van culturele instellingen in de provincie. De subsidieregeling is onderdeel van de gemeentelijke Cultuurnota en het provinciale Uitvoeringsprogramma Cultuur. In deze plannen staat het cultuurbeleid in stad en provincie voor een periode van vier jaar. Overhandiging Directeur Robine de Koff van de Kunstraad Groningen overhandigde het advies aan de… Lees meer »

Subsidie onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten uitgebreid

Door | 18 juli 2024

Onderhoud De subsidie is bedoeld voor onderhoud aan de buitenkant van karakteristieke panden, zoals onder andere schilder- en voegwerk aan de gehele buitenkant, onderhoud en herstel aan afvoer, (rieten) daken en schoorstenen en vervanging van houten kozijnen en deuren. Ook voor onderhoud aan beschermde onderdelen van gemeentelijke monumenten kan subsidie worden aangevraagd. De werkzaamheden moeten technisch noodzakelijk zijn.… Lees meer »

Nieuwe economische visie draagt bij aan groei brede welvaart

Door | 18 juli 2024

Centraal staat  – samen met andere partijen – werken aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van de provincie Groningen. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiele welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, cultuur, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid.     Drie doelen  We doen… Lees meer »

Provinciaal Inpassingsplan Windpark Eemshaven-West kan worden vastgesteld

Door | 17 juli 2024

Afgelopen jaar stelden GS het voorkeursalternatief voor Windpark Eemshaven West vast en werden de ontwerpbesluiten vrijgegeven (4 december 2023) en ter inzage gelegd. Er werden 25 zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten. Na het vaststellen van het Inpassingsplan door Provinciale Staten kunnen de noodzakelijke vergunningen worden afgegeven. Na de vaststelling kan ook beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak… Lees meer »