Belangrijkste onderdeel geplaatst stuw Lettelberterdiep

Belangrijkste onderdeel geplaatst stuw Lettelberterdiep

ENUMATIL -De  bedienbare klep in de stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst. Dit is het belangrijkste onderdeel van de stuw bij de brug in het Mienscheer aan de A7. Het is een van de twee zogeheten ‘compartimenteringsstuwen’ die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier. De stuw wordt aangelegd in opdracht van waterschap Noorderzijlvest.

Waterberging

De stuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep spelen een belangrijke rol bij de twee waterbergingsgebieden De Drie Polders en Polder De Dijken Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier. Als de waterstand in de boezem in het gebied te hoog komt te staan, zorgt de stuw dat het water naar de waterberging loopt. Daarmee wordt voorkomen dat het water uit Drenthe richting het Zuidelijk Westerkwartier stroomt en zo wordt ook de Electraboezem richting gemaal De Waterwolf ontlast. Met twee inlaten regelt waterschap Noorderzijlvest dat het water vanuit de boezem terechtkomt in de bergingsgebieden.

Door de aanleg van de compartimenteringsstuwen kan het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever inzetten. De stuw wordt alleen ingezet als het nodig is om water te bergen. Op zo’n moment gaat de klep omhoog en kunnen er geen boten door het Lettelberterdiep varen. Ook in het Hoendiep, naast de Oostwolmerdraai, wordt een compartimenteringsstuw geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit eind september 2021.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier werken de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest samen aan natuurontwikkeling, inrichting van waterbergingsgebieden en maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Hierdoor moet het ook in de toekomst veilig en prettig wonen, werken en recreëren zijn in het Zuidelijke Westerkwartier.

Foto: Provincie Groningen