Bezoek Koningshuis aan Hogeland

Bezoek Koningshuis aan Hogeland

Het Koninklijk paar bezocht onder andere De Tirrel en het beschermd dorpsgezicht met diverse Rijksmonumenten in Winsum, de garnalenvisserij en het visserijmuseum in Zoutkamp. 

In Noordpolderzijl waar land en zee samenkomen, bood Natuurmonumenten een kijkje in de kwelder en langs de zeedijk.  Het bezoek in Stedum stond vervolgens in teken van de huidige situatie en de toekomst van de landbouw in de regio. Hier ging men in gesprek met boeren uit de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland.  Bij het afsluitende bezoek aan Bedum stonden met name het woonklimaat en de herindeling op de agenda.

Een verdere impressie van het bezoek vindt u op:

Foto: Provincie Groningen