Bijna vier ton voor karakteristieke boerderijen in het Waddengebied

Bijna vier ton voor karakteristieke boerderijen in het Waddengebied

Het Waddenfonds stelt € 390.000 euro beschikbaar voor het behoud van karakteristieke boerderijen in het Waddengebied. De Boerderijenstichtingen van Noord-Holland, Fryslân en Groningen willen negen tot twaalf opvallende boerderijen een nieuwe functie geven, zoals een bed and breakfast of een zorgboerderij. 

Steun bij nieuwe functie

De eigenaren van de boerderijen krijgen steun van de stichtingen bij het aanpassen van de boerderijen. Elke boerderij krijgt een ontvangstruimte en digitale middelen om op locatie voorlichting te geven over het project. Voor fietsers en wandelaars komt er een verhaalzuil aan de weg. Ook komen er promotiefilmpjes en een reizende expositie. Het boerderijproject kost in totaal bijna € 750.000. 

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door gedeputeerden en Statenleden van de drie provincies, waaronder ook drie Groninger gedeputeerden. Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat gebeurt door initiatieven in het Waddengebied financieel te ondersteunen.

Foto: Provincie Groningen