Bomenkap en snoeiwerkzaamheden langs bermen Ring Groningen

Door | 22 december 2021

De provincie laat in januari en februari 2022 groenonderhoud uitvoeren in de bermen van de provinciale wegen N46 en N370 (Ring West, Ring Noord en Ring Oost). Vanaf 3 januari tot en met vrijdag 11 februari worden dode en slechte bomen gekapt, bosjes en struiken uitgedund en nieuwe bomen geplant. De wegen blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar.

Kappen en herplanten 

De vrijstaande bomen langs de berm die de provincie kapt, worden vervangen door nieuwe bomen. Bij de afrit van de oostelijke ringweg richting de Eemshavenweg (ter hoogte van Hornbach) staan veel dode essen. Deze bomen worden gekapt en op dezelfde plek komen daar nieuwe bomen voor in de plaats. Ook op andere plekken langs de N46 en N370 staan dode bomen en bomen in slechte staat. Omdat deze bomen tussen andere gezonde bomen staan, worden de gekapte bomen hier niet vervangen. 

Snoeien

De provincie gaat verschillende bosjes en struiken langs de ringweg uitdunnen. Zo krijgt de bestaande (groenblijvende) beplanting meer ruimte om te groeien. Verder snoeit de provincie bomen en struiken rondom de vangrails, straatverlichting, verkeerslichten, bewegwijzering en geluidschermen.  

Hinder verkeer 

De doorgaande wegen (N46 en N370) blijven tijdens de werkzaamheden begaanbaar. Wel zijn de afritten mogelijk voor korte tijd gestremd en geldt een lagere maximumsnelheid in de buurt van de werkzaamheden.

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)