Centraal contactpunt voor Groningse ondernemers

Centraal contactpunt voor Groningse ondernemers

Ondernemers in de provincie Groningen kunnen voortaan met al hun ondernemersvragen terecht bij één centraal en onafhankelijk contactpunt: GroBusiness. Bij GroBusiness werken specialisten met kennis van specifieke ondernemersthema’s en mogelijkheden op het gebied van financiering en ondersteuning in Stad en Ommeland. GroBusiness biedt ondernemers onafhankelijke expertise, kennis van relevante financiële regelingen en een ondernemersnetwerk uit Stad en Ommeland. GroBusiness wil ondernemers in Groningen met elkaar verbinden en ondernemers wijzen op de mogelijkheden voor hun bedrijf.
 
De provincie Groningen en Economic Board Groningen zijn initiatiefnemer van GroBusiness. Door de grote behoefte aan ondersteuning tijdens de coronacrisis is er haast gemaakt met de start. Economic Board Groningen voert de komende 5 jaar GroBusiness uit en ontvangt hiervoor financiering van de provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen. GroBusiness draagt bij aan meer banen, meer bedrijvigheid en daarmee een vitale provincie Groningen.

Voor alle vragen van Groningse ondernemers

GroBusiness is er voor alle ondernemers uit Stad en Ommeland en helpt bij het innoveren, verbeteren en verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten, zodat zij kunnen groeien. Ook geeft GroBusiness passend advies aan bedrijven die het moeilijk hebben, zoals tijdens de huidige coronacrisis. Alle ondernemers uit Groningen met een vraag over onder andere financiering, coronaregelingen, digitalisering of verduurzaming kunnen contact opnemen.

Altijd een antwoord

Iedere specialist van GroBusiness focust zich op een thema, spreekt de taal van de ondernemer en weet alles van de relevante regelingen en instrumenten. De specialisten van GroBusiness begeleiden en adviseren ondernemers en kennen financieringsmogelijkheden in de regio. Vanuit GroBusiness vindt er altijd een follow-up plaats om er zeker van te zijn dat de ondernemer is geholpen met zijn of haar vraagstuk.

Verbinding ondernemers Stad en Ommeland

De specialisten van GroBusiness zoeken zelf contact met ondernemers om vragen en behoeften in kaart te brengen. Ook organiseert GroBusiness (online) bijeenkomsten over actuele en relevante onderwerpen voor Groningse ondernemers. De specialisten van GroBusiness gaan samenwerken met relevante organisaties uit de regio, zoals de NOM, SNN en ondernemersnetwerken. Het leggen van verbindingen en het opbouwen van een duurzame relatie met ondernemers en ondernemersorganisaties staat centraal.

Foto: Provincie Groningen