College GS: 'Nieuw perspectief nodig voor inwoners en sectoren in coronatijd'

Door | 13 januari 2022

Het college van Gedeputeerde Staten steunt de corona-aanpak van de rijksoverheid, maar vindt dat er nieuw perspectief nodig is voor inwoners, ondernmers, bedrijven en de cultuur- en evenementensector. Dat laat het college weten in een statement:

"Corona heeft een buitengewoon grote impact op alles en iedereen in ons land. De draagkracht in de samenleving voor de lockdown neemt af. De provincie Groningen begrijpt de roep vanuit de samenleving, gemeenten en collega-provincies om anders met de coronasituatie om te gaan. Ook wij zien de enorme impact van de lockdown op inwoners, ondernemers en de culturele en evenementensector. We steunen de aanpak van de coronapandemie door de rijksoverheid waar het gaat om het beperken en beheersen van het virus en de gevolgen voor onze gezondheidszorg. Deze aanpak is echter niet zonder gevolgen voor onze samenleving, voor de korte en langere termijn. Daarmee komen ook andere belangrijke waarden in onze samenleving onder druk. Samen met het rijk zullen we moeten kijken hoe we deze effecten zo beperkt mogelijk kunnen houden, zodat er een nieuw perspectief ontstaat voor ondernemers en voor onze culturele sector, voor inwoners en bedrijven."  

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)