Denk mee over de economische agenda ‘Nij Begun’ van provincie Groningen

Door | 9 juli 2024

GRONINGEN – Bij de economische agenda van de provincie Groningen is een belangrijke tussentijdse mijlpaal bereikt: de uitgangspunten liggen klaar om er een reactie op te kunnen geven. Zowel Groningers als Noord-Drenten zijn van harte uitgenodigd om dit te doen via de website Stem van provincie Groningen.

De kabinetsreactie Nij Begun is er helder over: de aanpak van schadeherstel en versterking gaat hand in hand met de inzet op sociaal en economisch perspectief voor de lange termijn in Groningen en Noord-Drenthe. De sociale en economische agenda zijn gestart om daar vorm aan te geven. In 2023 is een startdocument voor de Economische Agenda gemaakt en in april 2024 begon Jakob Klompien als onafhankelijk kwartiermaker om een Economische Agenda op te stellen. Hij doet dat voor en mét Groningers en Noord-Drenten.

De Economische Agenda richt zich op brede welvaart: wat is er nodig om deze regio aantrekkelijk te houden om te leven, wonen, ondernemen, leren en investeren? En welke kansen zijn er om baanbrekende economische ontwikkelingen in Groningen mogelijk te maken? Denk bij de antwoorden op deze vragen zowel aan versterking van het lokale en regionale ondernemings- en vestigingsklimaat als aan een langjarige structuurversterking.

Klompien en zijn team voerden de afgelopen periode veel gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zijn uitgangspunten geformuleerd. Daar kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de komende maanden op reageren via Stem van provincie Groningen. Dit is het portal waar Groningers als Noord-Drenten hun reactie kunnen doorgeven.

De uitgangspunten gaan over perspectief, samenwerking, aanpak, beloften en ook over onderwerpen waar de agenda niét voor is. Enkele voorbeelden:

  1. We leggen de lat hoog en streven naar grote, zichtbare en structurele verbeteringen op een schaal die we in deze regio nog niet eerder hebben gezien.
  2. De inbreng van inwoners, ondernemers, deskundigen en wetenschappers behandelen we gelijkwaardig. We stellen ze allemaal dezelfde vragen.
  3. We hebben speciale aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
  4. We leveren een plus op voor projecten en programma’s met werkelijke meerwaarde. We compenseren geen minnen en zijn er niet voor het financieren van versnippering, gemakzucht of eigenbelang.

Met de uitgangspunten verwacht de economische agenda te koersen op een zorgvuldige gezamenlijke aanpak, met inbreng van gevarieerde groepen meedenkers, gericht op het realiseren van tastbaar resultaat en structurele ontwikkelingen. Klompien: “Onze uitgangspunten zijn ambitieus en dat is ook nodig omdat we streven naar baanbrekende investeringen in projecten en programma’s met een grote economische impact. Dat vraagt om lef en ambitie. Ik nodig iedereen uit om met ons mee te denken.” Wie mee wil denken kan dat doen via Stem van provincie Groningen.

De volgende stappen voor de totstandkoming van de economische agenda zijn de online consultatie over de mogelijke uitgangspunten en vervolgens de vertaling van uitgangspunten naar doelstellingen. De uitkomsten van die consultatie in combinatie met de gesprekken en expertsessies in de komende periode vormen belangrijke inbreng voor de doelstellingen. Wilt u uw mening geven op de uitgangspunten zoals die er nu liggen? Graag! Dat kan via Stem van provincie Groningen zowel voor Groningers als Noord-Drenten. De online raadpleging loopt van 9 juli tot eind september.