Eerste reactie rapport Remkes

Door | 5 oktober 2022

Gedeputeerde Johan Hamster herkent veel in het advies ‘Wat wel kan’, dat Johan Remkes vandaag aanbood aan het kabinet. Zoals het belang van natuurherstel en het voorkomen dat Nederland helemaal op slot gaat. Maar het is een denklijn met aanbevelingen, nog geen uitgewerkt plan. Het Rijk komt vrijdag 14 oktober met een uitgebreide reactie op het advies. De provincies reageren donderdag 13 oktober gezamenlijk. 

Benieuwd naar vervolg

Hamster: “Het is goed dat de noodzaak tot een integrale aanpak is aangekaart en dat er prioriteit wordt gegeven aan de legalisering van de PAS-melders. Ik ben zeer benieuwd naar de inhoudelijke reactie van het Rijk en wat dat voor Groningen gaat betekenen.”

Gebiedsplan

Provinciale Staten hebben vorige week de uitgangspunten vastgesteld voor onze aanpak om te komen tot een gebiedsplan. We werken op dit moment aan een gebiedsplan. Dit doen we samen met vertegenwoordigers van verschillende sectoren en organisaties. Daarnaast organiseren we in november bijeenkomsten, zowel online als fysiek, om te laten zien waar we op dit moment aan werken, hoe het proces eruitziet en om te horen wat er leeft. Vanaf het voorjaar gaan we daadwerkelijk de gebieden in om met de betrokkenen invulling te geven aan de Groningse aanpak.”

Een eerste reactie vanuit Interprovinciaal Overleg staat op de website .

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)