Groningen betaalt miljoenen te veel voor Dubbele Dijk

Groningen betaalt miljoenen te veel voor Dubbele Dijk

GRONINGEN – Het zeedijkproject heeft Groningen miljoenen te veel gekost blijkt uit een rapport. De dijk moet versterking en ruimte bieden aan zilte landbouw. De Noordelijke Rekenkamer is met de cijfers gekomen in een rapport over de Dubbele Dijk.

De dijk moet de juiste versterking leveren, zodat iedereen in Groningen met een gerust hart kan slapen ‘s nachts. Leven in Groningen is kalm en rustig. De Dubbele Dijk moet de inwoners verzekeren van veiligheid. Zo kan iedereen gerust bingo spelen, uit eten gaan en genieten van het dagelijks leven in Groningen.

Risico op onrechtmatigheid

Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Hier heeft de mogelijke ongeoorloofde staatssteun voor gezorgd. De grootste problemen zouden ontstaan zijn met de erfpachtconstructie voor de benodigde grond. Bakker Bierum heeft hier miljoenen euro’s opgestreken zonder dat daar echt een degelijke basis voor was.

De Noordelijke Rekenkamer is één van de vijf Nederlandse regionale rekenkamers. Alle overheidsuitgaven worden gecontroleerd en het college van Gedeputeerde Staten neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer aan. In de toekomst moeten dit soort situaties dan voorkomen worden. Ook moeten de betrokken partijen het boetekleed aantrekken door toe te geven wat er allemaal fout is gegaan.

Groningen neemt afstand van de hoofdconclusies uit het rapport. Dit kan volgens Marko Bos van de Noordelijke Rekenkamer leiden tot het voortzetten van wensdenken. Dit is niet de eerste keer dat er iets goed mis gaat in Groningen. Een tweede dossier was geopend naar de grondhandel voor het Google-datacenter in Eemshaven. Hier is ook een vernietigend rapport over verschenen.

Gelijkwaardige fouten 

De projecten missen allebei de democratische controle op de publiek-private samenwerking in het Eemshavengebied. De financiële afhandelingen en onderbouwingen waren niet transparant. Er werden geen kritische vragen gesteld waardoor het bestuurd langzaam maar zeker het miljoenenproject uit het oog verloor.

De meerderheidscoalitie in de Provinciale Staten is het project blijven steunen. De oppositie wilde in 2021 het project echter al afblazen. De openstaande vragen die toen niet beantwoord zijn worden nu door de Rekenkamer beantwoord. De provincie had namelijk beter onderzoek moeten doen naar het verkopen en/of verpachten van de grond. De pachtcontracten zouden veel te optimistisch zijn. De verwachte opbrengsten zouden niet gehaald worden en dit had de provincie kunnen weten volgens de Rekenkamer.

Uiteindelijk is de totale pachtsom voor de volgende 27 jaar overgemaakt aan het familiebedrijf Bakker Bierum. Het gaat om 8 miljoen en volgens de Rekenkamer is dit veel te veel. Er is echter geen complete analyse gedaan naar de waarde van de grond.

Bedrijf Bakker Bierum heeft enorm veel voordelen. Niet alleen de 8 miljoen euro, maar er zijn nog meer gunstige voorwaarden afgesproken. Als de grond niet in de oorspronkelijke staat wordt teruggegeven krijgt het bedrijf nog een miljoen. Het is heel duidelijk dat de oorspronkelijk staat nooit meer hersteld kan worden. Dit komt door het doel van het project, verzilting en dijkversterking.

Na de pachtperiode kan Bakker Bierum kiezen om de grond weer te verpachten of te verkopen. Het rapport roept een hoop vraagtekens op. De Provinciale Staten komen binnenkort bijeen om te beslissen over de Dubbele Dijk.

Foto: Pixabay