Hoe komen we tot een gebiedsplan voor Groningen?

Door | 22 november 2023

In de Groningse aanpak onderscheiden we zeven deelgebieden, op basis van landschappelijke identiteit. Per deelgebied wordt er gewerkt aan een eigen plan, het deelgebiedsplan. Dit plan komt tot stand in samenwerking met onder meer de gemeenten, landeigenaren, natuurorganisaties en inwoners. Het proces in de deelgebieden om tot dit plan te komen zijn voor ons nadrukkelijk leidend. De zeven plannen vormen de basis voor het Provinciaal Gebiedsplan Groningen dat eind september 2024 gereed moet zijn, zo heeft Rijk bepaald.

In de deelgebieden zijn een verkenner en regisseur verantwoordelijk voor het gebiedsproces. De processen in de deelgebieden doorlopen een aantal vaste stappen. Op dit moment worden er kennissessies georganiseerd. Deze zijn bedoeld om een gedeeld beeld over de opgaven te krijgen. Daarna volgen er openbare inloopbijeenkomsten, deels in december deels in januari. Vervolgens wordt er in toekomstsessies gekeken naar oplossingsrichtingen. Daaromheen is er ruimte om aanvullende gesprekken te voeren of extra bijeenkomsten te organiseren, afhankelijk van de behoefte in het gebied.

Provinciebreed

Het Provinciaal Gebiedsplan is meer dan alleen de som der delen. Daarom worden er naast de processen in de deelgebieden twee overlegtafels opgezet die op provinciale schaal adviseren en meedenken: een landbouw- en natuurtafel en een overhedentafel. De overhedentafel kijkt daarnaast naar de doorvertaling binnen gemeentegrenzen en waterbeheergebieden.

Landbouw- en natuurtafel

De landbouw- en natuurtafel bestaat uit twee vertegenwoordigers uit de agrarische sector, twee uit de landschap- en natuursector, aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit het particulier grondbezit en vanuit de vrijetijdssector. De taak van deze tafel is strategisch adviseren over de totaalopgave voor onze provincie.  

Overhedentafel

Aan deze tafel zitten bestuurders van 10 gemeenten en 3 waterschappen. De taak van deze tafel is strategisch adviseren over de totaalopgave voor onze provincie. De overhedentafel kijkt daarnaast naar de doorvertaling binnen gemeentegrenzen en waterbeheergebieden.

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)