Landbouwverkeer toegestaan op provinciale wegen bij Appingedam en Winschoten

Landbouwverkeer toegestaan op provinciale wegen bij Appingedam en Winschoten

APPINGEDAM/WINSCHOTEN/PEKELA’S – De provincie Groningen stelt in de loop van 2022 drie provinciale wegen open voor landbouwverkeer. Het gaat om de N360 tussen Tjamsweer en de Jan Bronsweg in Appingedam, de oostelijke rondweg van Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368). Op termijn wordt ook de provinciale weg N367 achter de Pekela’s opengesteld voor landbouwverkeer.

Het toelaten van landbouwverkeer bij Appingedam, Winschoten en de Pekela’s heeft een aantal redenen. Door de invoering van een nieuwe wet landbouwvoertuigen is de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 naar 40 km/uur en geldt er een registratie- en kentekenplicht voor deze voertuigen op de openbare weg. Ook krijgt de provincie regelmatig vragen van gemeenten, de landbouwsector en loonbedrijven om landbouwverkeer uit dorpskernen te weren en meer gebruik te maken van de provinciale wegen.

Onderzoek

Om te bepalen of een provinciale weg geschikt is voor landbouwverkeer zijn alle provinciale wegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met bestaande landelijke richtlijnen, de verkeersdrukte, snelheid, de aanwezigheid van fietsende schoolkinderen en recreatieve fietsers. Ook is er gekeken naar de nabijheid van scholen, ouderenhuisvesting en winkels langs de route.

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau RoyalHaskoningDHV. De provincie werkte voor het onderzoek nauw samen met de gemeenten, landbouwsector (LTO Noord), loonbedrijven (Cumela) en de politie. Ook is er regelmatig contact geweest met ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Veiliger voor fietsers

Uitkomsten van het onderzoek hebben ertoe geleid landbouwverkeer toe te staan op provinciale wegen waar nu helemaal geen of alleen binnen een tijdvak landbouwverkeer is toegestaan. Door verkeer toe te laten op de provinciale weg, wordt het veiliger voor fietsers op de parallelwegen. Ook is er geen doorgaand landbouwverkeer meer door het centrum van Winschoten.

Passeerstroken bij rotonde N367

Voordat ook de provinciale weg N367 achter de Pekela’s opengesteld kan worden voor landbouwverkeer, worden er eerst aparte passeerstroken aangelegd bij de vier rotondes. Landbouwverkeer kan daar even wachten en het overige verkeer veilig laten passeren. Dit zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer.

N361 tussen Wehe-den Hoorn en afrit Zoutkamp

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de N361 tussen Wehe-den Hoorn en de Menneweersterweg (afslag naar Zoutkamp). Als de herinrichting van de dorpskernen van Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum in 2022 is afgerond kijken we na een jaar wat de effecten hiervan zijn. Daarna wordt het huidige toelatingsbeleid voor landbouwverkeer heroverwogen.

Campagnes

De provincie gaat voorlichtingscampagnes opzetten om het wederzijds begrip tussen bestuurders van landbouwvoertuigen, automobilisten en fietsers te stimuleren. In de bijgevoegde kaart is het nieuwe landbouwnetwerk voor de provinciale wegen opgenomen.

Foto: Provincie Groningen