Natuurgebieden in Westerwolde en de Eems verbonden

Door | 2 juni 2022

WESTERWOLDE – De werkzaamheden voor de natuurzone Brualersloot-de Lethe zijn afgerond. Tussen de natuurgebieden in Westerwolde  en de Eems in Duitsland is door Prolander in opdracht van de provincie Groningen een ecologische verbinding gemaakt. Beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten kunnen zich nu makkelijker tussen Duitsland en Nederland verplaatsen. Dit project werd mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het INTERREG VA-programma.

Werkzaamheden Nederland

Aan Nederlandse zijde zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd langs het B.L. Tijdenskanaal. In de Lethe is een bestaande sloot verbreed en in oostelijke richting is een nieuwe sloot aangelegd. Zo verbindt deze sloot het B.L. Tijdenskanaal met de Brualer Schloot in Duitsland. Deze sloot heeft natuurvriendelijke oevers gekregen. Verder zijn er poelen in de Lethe aangelegd. Dit zijn ondiepe plassen die ontstaan uit hemelwater.

Werkzaamheden Duitsland

Het Duitse deel van het projectgebied loopt van de Lethe, langs de Brualer Schloot, tot aan de Eems bij Diele. Ook aan de Duitse zijde zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder is er een grote poel gegraven die aansluit op de Brualer Schloot. Hier kunnen vissen paren. In Duitsland zijn ook takken en stronken in de waterloop gelegd. Hierdoor wordt het water dynamischer zonder gevaar voor de waterafvoer. Het water heeft zo biologische meerwaarde gekregen, doordat vogels, vissen en andere beesten er gebruik van maken.

Wandelen voor jong en oud

Bij de wandelpaden in het Nederlandse én Duitse deel zijn borden met interessante informatie over het gebied geplaatst.  Wandelaars passeren twee verdedigingswerken in de Lethe, die daar in 1797 zijn aangelegd als bescherming voor militairen. Voor kinderen wordt er gewerkt aan een speurtocht met leuke weetjes en opdrachten.

Internationale samenwerking

De werkzaamheden aan de natuurzone startte in oktober 2020. In 2021 werden de werkzaamheden in Nederland afgerond. Dit jaar was het tijd voor de herinrichting van het Duitse deel. Dit project werd ondersteund door het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen.

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)