Nieuwe Waterwerken Zoutkamp van start

Door | 17 maart 2023

De uitvoering van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp gaat beginnen. De provincie, waterschap Noorderzijlvest en gemeente Het Hogeland werken samen aan meerdere projecten om de water- en verkeersveiligheid, economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving te verbeteren en het toerisme te stimuleren. De werkzaamheden moeten klaar zijn in 2025.

Gemaal 

Het huidige gemaal H.D. Louwes, nabij de Hunsingosluis in Zoutkamp, wordt vervangen door een nieuw gemaal op de plek waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Het elektrisch aangedreven gemaal kan water straks sneller afvoeren bij grote hoeveelheden water in korte tijd. 

Sluis

De rijksmonumentale Hunsingosluis wordt gerestaureerd en omgebouwd tot schutsluis met hoge houten sluisdeuren. Zo krijgt de oude zeedijk weer een functie als regionale kering. Ook komen er voorzieningen voor onder andere vissen, de otter, de meervleermuis en vogels en wordt de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal vervangen.  

Recreatie en toerisme

Het project richt zich verder op de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Zoutkamp en op het behoud van cultuurhistorie en het versterken van de leefbaarheid en economie. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is dat fietsers in de toekomst over de dijk langs het Reitdiep van Zoutkamp naar Electra kunnen fietsen. De toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer worden uitgebreid en de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Zo kan de recreatievaart straks gebruikmaken van nieuwe aanmeervoorzieningen in het Hunsingokanaal en in de Reitdiephaven en komen er aanlegsteigers voor kanoërs en roeiers. 

Fietsbrug en fietspad

Ook zijn er plannen voor een nieuwe fietsbrug naast de bestaande brug over het Reitdiep en een nieuw fietspad langs de provinciale weg N388 (Hunsingoweg) dat gescheiden is van de autoweg. Een overzicht van alle werkzaamheden die onderdeel zijn van Nieuwe Waterwerken Zoutkamp staat op de website van Noorderzijlvest.

Financiering

Het project wordt betaald door de provincie, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Het Hogeland en medegefinancierd door het Nationaal Programma Groningen, het Waddenfonds, de Erfgoed Deal en de Commissie Bodemdaling.

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)