Proef met voorkomen van medicijnresten in Waddenzee

Proef met voorkomen van medicijnresten in Waddenzee

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komt jaarlijks 70 kilo aan medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Daar veroorzaken ze schade aan het ecologisch systeem. Het proefproject met de naam ‘Regain’ kost € 3,5 miljoen. Het Waddenfonds betaalt hier € 1,2 miljoen aan mee. 

Proef

Regain is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de waddenprovincies omvangrijke en meerjarige projecten financieren.  Als de proef in Garmerwolde slaagt, dan kan deze zuiveringstechniek ook elders in het Waddengebied worden gebruikt.

Industriewater

Naast het verwijderen van medicijnresten krijgt rioolwater ook nog een andere behandeling, zodat het water geschikt wordt gemaakt voor gebruik in de industrie. Dit water wordt dan in de toekomst geleverd aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en schaars drinkwater te gebruiken. Op die manier wil Regain twee vliegen in één klap slaan. In het project werken waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en Northwater, leverancier van industrieel industriewater, samen.

Nieuwe fabriek

De proef op de rioolzuiveringsinstallatie duurt drie jaar. Als de test slaagt, dan willen de projectpartners een volledig nieuwe fabriek bouwen in Garmerwolde. Of dit doorgaat, hangt mede af van de vraag naar gezuiverd industriewater. Als die er is, kan de fabriek er in 2027 staan.

Foto: Provincie Groningen