Provincie gaat experimenteren met digitalisering van beleid

Provincie gaat experimenteren met digitalisering van beleid

De provincie Groningen wil zich ontwikkelen tot een datagedreven en digitale organisatie. In de nieuwe digitaliseringsstrategie staat welke stappen we daarvoor nemen. Hierbij zoeken we actief de samenwerking met anderen. Digitalisering helpt ons bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Dit betekent voor de provincie een andere manier van denken en werken.

Actieve provincie

In de huidige netwerksamenleving zijn mensen, bedrijven en belangengroepen actief en goed geïnformeerd. Ze verwachten van de overheid flexibiliteit en meedenken. Van de provincie verwachten ze dat die goed op de hoogte is en actief participeert, ook in netwerken. Als provincie Groningen willen we ervoor zorgen dat wij voor onze inwoners, bedrijven en andere partners de best georganiseerde, meedenkende en presterende provincie van Nederland worden.

Datagedreven werken

Bij de uitvoering van maatschappelijke opgaven gaan we actiever werken met data en technologie. Dit doen we door te experimenteren met digitalisering op verschillende beleidsterreinen. Data en technologie worden steeds meer gekoppeld en gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals verkeer en vervoer, klimaatverandering, landbouw, woningbouw en milieu. In de rol van informatiemakelaar stellen we onze data beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Daarmee zijn anderen ook in staat om gebruik te maken van onze data.

Combineren van data

Door meer datagedreven beleidsontwikkeling en monitoring wordt er dynamischer gewerkt. Dit leidt tot tot grotere flexibiliteit en meer specifieke actie. Er wordt meer gemeten in plaats van berekend. Door veel meer aspecten direct mee te nemen die invloed hebben op een bepaald beleidsterrein, wordt het hele netwerk verbeterd. Een voorbeeld is het combineren van data over bruggen, beroepsvaart, verkeer over de weg en recreatie en natuur. Bij het zoeken van een oplossing over veilig en duurzaam bouwen kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van data over bevolking, verhuisbewegingen, hoogtes en laagtes in het land, woningbouw, mobiliteit en energievraagstukken.

ICT-basisvoorzieningen 

Goed georganiseerde basisvoorzieningen op het gebied van ICT zijn belangrijk in de digitale transformatie. Om onze plannen te realiseren moeten we nog wel een paar slagen maken. We moeten bijvoorbeeld voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving voor privacy en publicatie, investeren in online dienstverlening en participatie en in digitale en datavaardigheden bij medewerkers. Ook is het nodig om diverse systemen voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Voor het maken van de digitaliseringsslag is de komende periode € 3,9 miljoen beschikbaar.
 

Foto: Provincie Groningen