Provincie investeert 2 miljoen in verkeersveiligheid 

Door | 21 november 2023

De provincie trekt bijna 2 miljoen euro uit aan 16 projecten om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen te verbeteren. Alle Groninger gemeenten krijgen subsidie, bijvoorbeeld voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen of om fietsers en voetgangers een duidelijkere plek op de weg te geven. De gemeenten betalen mee aan de projecten.

Snelheid verlagen 
De 16 projecten worden door de hele provincie uitgevoerd. Bij de meeste projecten ligt de nadruk op het terugdringen van de snelheid. De gemeente Eemsdelta neemt maatregelen tegen verkeer dat op hoge snelheid de bebouwde kom binnenrijdt. Stadskanaal, Midden-Groningen en het Oldambt hebben plannen om een kruising om te bouwen tot een rotonde. De gemeente Groningen brengt wegversmallingen en verkeersdrempels aan. In het Westerkwartier gaat de snelheid in de bebouwde kom van Ezinge omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur.

In het overzicht staan alle toegekende projecten en budgetten per gemeente.

Gemeenten betalen mee
De gemeenten dienden de projecten zelf in en betalen mee aan de projectkosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2024 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

Samen
Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster: “Het is de eerste keer dat alle 10 Groninger gemeenten een aanvraag hebben ingediend. Veel projecten zijn aangedragen door omwonenden. We doen het dus echt samen. We zijn blij dat we met deze subsidie op 16 plekken kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid en kunnen helpen om het aantal verkeersongelukken terug te dringen.”

Nationaal plan verkeersveiligheid
Het Rijk, gemeenten en provincies werken samen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’ (SPV) beschrijft 9 beleidsthema’s met de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid. Het SPV moet leiden tot minder ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden. Het doel is om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Subsidie in 2024
In 2024 kunnen gemeenten weer een aanvraag doen. Meer informatie staat op 

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)