Spoor tussen Scheemda en Winschoten wordt verdubbeld

Spoor tussen Scheemda en Winschoten wordt verdubbeld

De provincie heeft plannen om het spoortraject tussen Scheemda en Winschoten te verdubbelen. Deze spoorverdubbeling is nodig voor de komst van de Wunderline, de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Het extra spoor moet eind 2024 klaar zijn.

Voorbereiding

De voorbereidingen van de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten zijn begonnen. De komende tijd worden gesprekken met omwonenden gevoerd, het ontwerp verder uitgewerkt en volgt er onderzoek naar de milieueffecten van de spoorverdubbeling. 

Dubbelspoor

Het plan is om tussen Scheemda en Winschoten aan de noordzijde (tussen station Scheemda en de Sint-Vitusholt in Winschoten) een extra spoor aan te leggen over een lengte van 4,3 kilometer. Met een extra spoor kunnen tegemoetkomende treinen elkaar straks rijdend passeren, ten oosten van Scheemda. Door de geplande spoorverdubbeling, nieuwe hoge snelheidswissels en aanpassingen aan de seinen sluiten de Nederlandse en Duitse treinen in 2025 goed op elkaar aan. Een goede treinverbinding tussen Nederland en Duitsland heeft een positief effect op de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s in beide landen. Vanaf 2025 is de treinreis tussen Groningen via Oldambt en Bremen sneller en comfortabeler. 

Bewonersbijeenkomst

De provincie, gemeente Oldambt en ProRail willen de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tijdens de voorbereiding van de aanleg van het spoor informeren en de mogelijkheid bieden om hun wensen en ideeën over het project kenbaar te maken. Hiervoor wordt op 27 mei een online bewonersbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om van 10 tot en met 18 juni 2021 te reageren op het voornemen en het ontwerp om tussen Scheemda en Winschoten een spoorverdubbeling aan te leggen. 

Wunderline

Het aanleggen van ruim 4 kilometer dubbelspoor is ook de eerste stap van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen-Bremen. De provincie, Land Nedersaksen en de stad Bremen werken samen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio’s in Nederland en Duitsland. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. Vanaf 2025 is de treinreis van Groningen naar Oldambt en Bremen sneller en comfortabeler.

Meer informatie

De provincie Groningen voert het project uit met de gemeente Oldambt en ProRail
Meer informatie staat op www.provinciegroningen.nl/spoorverdubbelingsw.

Foto: Provincie Groningen