Toekomstagenda Lauwersmeer is klaar

Door | 7 februari 2024

Samenhang aangebracht

De ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied voor onder andere natuur, water, klimaat, Nationaal Park, duurzame economie en toerisme worden allemaal in samenhang aangepakt. Ze zijn in de toekomstagenda op een gebiedskaart aangegeven en samengebracht onder thema’s. 

Het gaat hierbij om:

  • Waterveiligheid en waterkwantiteit (hoeveelheid) met onder andere bescherming tegen overstromingen, afvoer van water en zorgen voor voldoende zoetwater.
  • Waterkwaliteit en natuur met onder andere vismigratie, de zoet- en zout overgang en het voorkomen van oeverafslag.
  • Duurzame landbouw en visserij met onder andere agrarisch natuurbeheer, toekomstbestendige beroepsvisserij en inzicht krijgen in verzilting.
  • Ruimtelijke kwaliteit met onder andere het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelingsplan. 
  • Kennis delen en ontwikkelen met onder andere voorlichting, educatie en wetenschap en doorontwikkeling van het Lauwersnest. 
  • Duurzame economie, duurzame recreatie en toerisme met onder andere marketing, verbetering en verduurzaming van het toeristisch aanbod en duurzame mobiliteit. 

Hoe verder?

Per opgave is aangegeven welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de aanpak. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen voor financiering van het proces. Per project wordt aanvullende financiering georganiseerd. In de komende tijd wordt gekeken of er een gezamenlijk uitvoeringsprogramma volgt. 

Bekijk hier de Toekomstagenda Lauwersmeer (PDF PDF-bestand, 7 MB). Binnenkort is er een publieksversie beschikbaar

Foto: Provincie Groningen (ingezonden)