‘Toename voorraad huizen in Groningen flink gedaald’

Door | 13 oktober 2023

PROVINCIE – In de provincie Groningen is er dit jaar een aanzienlijk kleinere toename van de woningvoorraad en het aantal nieuwbouwwoningen. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2023, onder de loep nam.

Dit jaar kwamen er in de provincie Groningen 302 woningen per 100.000 inwoners bij, terwijl er vorig jaar nog 380 woningen aan de woningvoorraad waren toegevoegd. De toename van de woningvoorraad in Groningen ligt hiermee nog wel 6 procent boven het Nederlands gemiddelde van 285 woningen.

Grafiek: Parel Beheer

Nieuwbouwwoningen

Met name een kleiner aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen draagt bij aan de lagere toename van de woningvoorraad. Dit jaar zijn er 296 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd, terwijl dit vorig jaar nog 332 nieuwbouwwoningen betrof. Hiermee zit Groningen dit jaar 11,3 procent onder het Nederlands gemiddelde van 266 toegevoegde nieuwbouwwoningen.

Naast nieuwbouw hebben ook overige toevoegingen en onttrekkingen (zoals woningsplitsing, verbouwingen of verandering van gebruiksfunctie) invloed op de toename van de woningvoorraad.

Duidelijke verschillen tussen provincies

Afgezet naar het aantal inwoners blijft de toename van de woningvoorraad het meest achter in de provincies Limburg, Drenthe en Friesland. Dit zijn ook de provincies waar het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners het kleinst is.

In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland is de toename van de woningvoorraad afgezet naar het aantal inwoners het meest toegenomen. Ook het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners is in deze provincies het grootst.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2023/ 

Foto: Skitterphoto/Pixabay