Weg van het diplomadenken voor een betere arbeidsmarkt

Weg van het diplomadenken voor een betere arbeidsmarkt

Foto: Stella Dekker

Focus op bekwaamheden

De krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor de provincie Groningen, het staat economische groei in de weg. Er is een enorm tekort aan personeel in verschillende sectoren. Een belangrijk knelpunt voor het invullen van vacatures is dat er vaak in diploma’s en kwalificaties wordt gedacht. De geschikte kandidaat is dan niet te vinden, terwijl er misschien wel mensen zijn zonder het juiste diploma die het werk kunnen doen. Een mogelijke oplossing is om te focussen op de bekwaamheden, oftewel ‘skills’, die iemand nodig heeft en deze te waarderen. 

Skills is een verzamelnaam voor de kennis, vaardigheden en eigenschappen waarmee iemand zijn taken en rollen in het werk succesvol kan uitvoeren. Als skills een belangrijke rol gaan spellen bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, moet ervoor gezorgd worden dat skills eenzelfde ‘waarde’ krijgen als een diploma. 

Pilot om skills te beoordelen

Een samenwerkingsverband van RBO Groningen, UWV Groningen en Noorderpoort gaan aan de slag met een pilot om skills te valideren voor de Groningse arbeidsmarkt, een zogenaamd ‘skillsvalideringstraject’. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een manier om skills ‘geldig’ te verklaren, in plaats van een diploma. Met de pilot kijkt het samenwerkingsverband of het valideren van skills een bijdrage levert aan een betere werking van de arbeidsmarkt in Groningen. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat werkzoekenden op basis van de uitkomsten van een traject een baan hebben gekregen of aanvullende scholing volgen. Ook wordt gekeken hoe een focus op skills kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties. In het najaar verwachten we de resultaten van de pilot. 

Foto: Provincie Groningen