Werkzaamheden ecologische verbindingszone Westerwolde-Eems in volle gang

Werkzaamheden ecologische verbindingszone Westerwolde-Eems in volle gang

WESTERWOLDE – De werkzaamheden voor de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Westerwolde en de Eems in Duitsland zijn in volle gang.

Aan beide kanten van de grens wordt de natuur opnieuw ingericht, zodat dieren zich gemakkelijk van het ene naar het andere natuurgebied kunnen verplaatsen. In het bos bij de Lethe is de sloot verbreed. Hiervoor is een aantal bomen gekapt en is onderzoek gedaan naar explosieven in de grond. In januari en februari worden er damwanden geplaatst en natuurvriendelijke oevers aangelegd langs het B.L. Tijdenskanaal.

Geul in de Lethe

Een belangrijke schakel in de nieuwe ecologische verbindingszone is de geul in het bos bij de Lethe. Voor de aanleg hiervan is de bestaande sloot de afgelopen maanden verbreed en wordt die verder doorgetrokken. De nieuwe geul wordt straks de ecologische verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal in Nederland en de Brualer Schloot in Duitsland. Langs de geul zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om de geul aan te leggen moesten er een paar bomen gekapt worden. Verder is er onderzocht of er explosieven in de grond aanwezig waren. Dat was niet het geval. Hierdoor konden de werkzaamheden veilig en volgens planning worden uitgevoerd.

Komende periode

De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone zijn in de Lethe nu ongeveer op de helft. De grootste klus voor januari en februari 2021 is het plaatsen van damwanden en aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs het B.L. Tijdenskanaal. Ook moeten er nog een paar duikers worden geplaatst en wordt de tweede poel in de Lethe aangelegd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in maart aan de Nederlandse kant van de grens afgerond. Het is de bedoeling dat voor de zomer met de aansluiting op de Eems in Duitsland wordt begonnen.

Internationale samenwerking

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners vindt er uitwisseling van kennis plaats en zo kunnen andere grensregio’s ook gebruikmaken van deze kennis.

Foto: Provincie Groningen