7 weken onderhoud aan N999 tussen Uit- en Garsthuizen

7 weken onderhoud aan N999 tussen Uit- en Garsthuizen

UITHUIZEN – De provinciale weg N999 is vanaf 12 september ongeveer zeven weken steeds gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen Uithuizen en de aansluiting met de Eemshavenweg (N46) bij Garsthuizen. De provincie laat dan groot onderhoud uitvoeren aan de weg, de beweegbare brug bij Uithuizen en de vaste brug bij Zandeweer. Daarnaast wordt de weg aangepast naar een 60-kilometerweg. Ook worden de fietsoversteken verbeterd.

Vier fasen

De werkzaamheden beginnen op maandag 12 september en duren naar verwachting zeven weken. De weg krijgt nieuw asfalt en gedeeltelijk een nieuwe fundering. Naast onderhoud aan de weg vindt ook onderhoud plaats aan de beweegbare brug bij Uithuizen en de vaste brug bij Zandeweer.
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: Rotonde Uithuizen (12 september t/m 16 september)
  • Fase 2: Beweegbare brug Uithuizen tot Zevenhuizen (12 september t/m 30 september)
  • Fase 3: Zevenhuizen tot de Eemshavenweg (3 oktober t/m 28 oktober)
  • Fase 4: N999 bij op- en afritten Eemshavenweg (17 oktober t/m 21 oktober)

Omleidingsroutes

De wegvakken gaan in fasen dicht voor al het verkeer. Verkeer vanaf de Eemshavenweg richting Uithuizen wordt omgeleid via de N46 (Eemshavenweg) en de N363 (Roodeschool en Uithuizermeeden). Verkeer vanuit Uithuizen richting de Eemshavenweg gaat via de N363 en de N998 (Usquert, Kantens en Middelstum). De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd. Het advies is om de navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen.

Van 80 naar 60 km/uur

Op de N999 wordt de snelheid verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Hiermee moet de weg veiliger worden. Op drie locaties worden verkeersdrempels aangelegd en langs vrijwel de hele weg komen grasbetontegels in de bermen. Drie kruispunten worden opnieuw ingericht, zodat ze beter passen bij een 60-kilometerweg. Het gaat om de kruispunten bij N999-Molenhorn, N999-Willemsoord-Zevenhuizen en N999-Eppenhuizerweg. Ook worden de fietsoversteekplaatsen verbeterd. Bij de aansluiting met de Noorderweg en de Kantsterweg worden hiervoor nieuwe middenbermen aangelegd. De bestaande middenbermen bij de aansluiting met de Molenhorn worden verbeterd, zodat fietsers en bromfietsers op een veilige manier in twee keer de weg kunnen oversteken. Aan het kruispunt N999-Kantsterweg wordt niet gewerkt. Dit betekent dat de Kantsterweg tijdens de werkzaamheden openblijft.

Foto: Provincie Groningen