Bouw zonnepark Alteveer van start in Stadskanaal

Door | 8 september 2021

ALTEVEER – Afgelopen maandag is begonnen met de bouw van het zonnepark Alteveer in Stadskanaal. Het park wordt ongeveer 9,5 hectare groot en zal bestaan uit 17.361 zonnepanelen. Daarmee kunnen jaarlijks 3.293 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Het zonnepark komt aan de noordkant van de kern Alteveer.

Groen

Het project van LC Energy is als alles volgens plan verloopt begin december klaar voor gebruik. Het park wordt ingezaaid met kruidenrijk grasland. Rondom het park komen hagen met onder andere eik, ruwe berk, zwarte els, boswilg, Gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, wegedoorn, en vlier. Het hekwerk waar omwonenden mogelijk op uitkijken wordt begroeid met wintergroene Hedra. Daarnaast worden er nieuwe fruit- en notenbomen geplant. De bijen van de buren kunnen gebruik maken van de bloeiende bloemen in het park.
Op dit moment worden de laatste zaken afgerond om financieel te kunnen participeren in het zonnepark. Zodra alle relevante informatie bekend is, worden inwoners van Stadskanaal hier verder over geïnformeerd. Ook is er 70.000 euro gedoneerd aan het gemeentefonds.

Bos Alteveer

Het populierenbos Alteveer is gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor het zonnepark. Het bos is in de jaren 90 van de vorige eeuw geplant om een overschot aan landbouwgrond te kunnen benutten. Boeren kregen de mogelijkheid snelgroeiend hout te planten op braakliggende akkers. Van de tien hectare bos blijft de helft staan om de belangrijke natuurwaarde intact te houden. Elders in Groningen wordt de overige vijf hectare herplant, met grotere biodiversiteit.

Goldbeck Solar

Het park levert in december van dit jaar de eerste duurzame stroom. De werkzaamheden zullen naar schatting drie maanden duren. LC Energy is inmiddels een samenwerking aangegaan met Blue Elephant Energy voor de financiering van het project. Daarnaast is Goldbeck Solar geselecteerd voor de bouw van het zonnepark. Goldbeck Solar is een Duitse organisatie met inmiddels 20 jaar ervaring in het realiseren van grootschalige zonne-energie projecten.