5.000 Nieuwe banen in jaar tijd in stad Groningen

5.000 Nieuwe banen in jaar tijd in stad Groningen

GRONINGEN – De werkgelegenheid in de stad Groningen is dit jaar wederom sterk gegroeid.

Waren er op 1 april 2017 nog een kleine 140.000 banen in de stad, op 1 april van dit jaar waren dit er ruim 145.000. In de gehele collegeperiode zijn er in vier jaar zo’n 13.000 banen bijgekomen. Bij de start van deze collegeperiode waren er zo’n 132.000 banen in de stad. Dit aantal is nu dus gegroeid tot meer dan 145.000. Dit blijkt uit cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen.

Naast de stijging van de werkgelegenheid is het aantal bedrijven in de stad Groningen tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 gestegen met 874. Het aantal bedrijven is deze collegeperiode, tussen 1 april 2014 en 1 april 2018, gestegen van bijna 16.000 tot ruim 18.000.

Kansen arbeidsmarkt

Wethouder Joost van Keulen: “De economie groeit en er worden volop nieuwe banen gecreëerd. Er zijn de laatste jaren volop kansen en je merkt dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden steeds vaker in zijn voor nieuwe, kansrijke ideeën en projecten. Dat er in deze collegeperiode 13.000 banen zijn bijgekomen en alleen afgelopen jaar 5.000 is een bevestiging hiervan en een teken dat het goed gaat met Groningen. Hiermee overtreffen we ruimschoots de doelstelling van het economisch programma G-Kwadraat om eind 2019 137.500 arbeidsplaatsen te hebben.”

Werkgelegenheid speerpunt college

De ontwikkeling van de werkgelegenheid was een van de belangrijkste opgaven van het huidige college. Er werd nauw samengewerkt met ondernemersverenigingen, kennis- en onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties, in de wetenschap dat met name ondernemers banen creëren. Daarnaast werd afgelopen jaren ingezet op versterking van het ondernemerschap in het MKB en stimulering van kansrijke sectoren als de tech- en energiesector.

Foto: Pixabay