Beijumerweg wordt fietsstraat

Beijumerweg wordt fietsstraat

De Beijumerweg wordt tussen de dorpskern van Zuidwolde en de Amkemaheerd ingericht als fietsstraat. Het wegdek krijgt over de volledige breedte van 3,5 meter een rode slijtlaag. Ook worden de bermen versterkt en komt aan het begin van de straat het verkeersbord L51 (fietsstraat, auto te gast). De herinrichting van de straat zal extra benadrukken dat de fietser er prioriteit heeft.

Het inrichten van de Beijumerweg als fietsstraat is in overeenstemming met het huidige gebruik van de straat. Nu al zijn de fietsers met 1200 per dag in de meerderheid ten opzichte van de 900 motorvoertuigen die hier dagelijks passeren.

Samenwerking Bedum en Groningen

Het fietsveiliger maken van de Beijumerweg is één van de maatregelen uit de Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 en sluit naadloos aan bij de Fietsstrategie Groningen 2015-2025. De gemeente Bedum heeft de gemeente Groningen verzocht om de weg tussen Zuidwolde en Beijum gezamenlijk aan te pakken.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden komend najaar beginnen. Formeel is de gemeente Bedum opdrachtgever van het project. De totale kosten zijn 100.000 euro. De verdeling daarvan tussen Bedum en Groningen is 60-40.

Foto: Groningen Fietsstad