Gemeente stelt vragen na toename in lachgasgebruik

Gemeente stelt vragen na toename in lachgasgebruik

GRONINGEN – ChristenUnie, CDA, 100% Groningen en SP stellen vragen na ‘verontrustende toename’ in lachgasgebruik rondom Koningsdag.

De ChristenUnie, het CDA, 100% Groningen en de SP in de gemeente Groningen hebben onder andere naar aanleiding van de berichtgeving over de toename van het gebruik van lachgas rondom Koningsdag vragen gesteld aan het college. De fracties vinden de toename in het gebruik van lachgas verontrustend, aangezien de gezondheidseffecten nog steeds niet volledig duidelijk zijn.

Ook het zwerfafval dat ontstaat na het gebruik en de sterke broeikaswerking van lachgas zijn voor de fracties reden om het gebruik van lachgas ter discussie te stellen. Om het gebruik terug te dringen wordt het college onder andere gevraagd naar de voor- en nadelen van het verbieden van lachgas in de openbare ruimte.

“We hebben geconstateerd dat het gebruik van lachgas een aantal negatieve effecten heeft”, aldus Gerben Brandsema, fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Zo ontstaat er zwerfafval doordat de ballonnen en gaspatronen na gebruik op de grond worden gegooid. Daarnaast maken wij ons zorgen om de gezondheidseffecten van lachgasgebruik, aangezien nog steeds niet volledig duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Deze effecten baren ons zorgen, waardoor we besloten hebben om vragen te stellen aan het college.”

Fractievoorzitter van het CDA, René Bolle: “In de gemeente Oosterhout is het sinds maart verboden om lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. Andere gemeenten, zoals Alkmaar, hebben een verbod op verkoop tijdens Koningsdag ingesteld. We zien risico’s voor de openbare orde en gezondheid en denken het gebruik te kunnen verminderen door het verbieden van verkoop en gebruik van lachgas in de openbare ruimte.”

Foto: congerdesign/Pixabay