Grootste zonnepark gemeente Groningen geopend

Grootste zonnepark gemeente Groningen geopend

GRONINGEN – Met het doorknippen van een lint bij de ingang werd vandaag officieel het Groninger Zonnepark Roodehaan geopend.

Het park van 22 hectare is qua oppervlakte het grootste zonnepark in de gemeente Groningen. De ruim 81.000 zonnepanelen gaan met een vermogen van 11,4 MW meer dan 3.500 huishoudens van lokale groene stroom voorzien. Het zonnepark is ontwikkeld in samenwerking met Hanergy, SolarEnergyWorks en Sunprojects, en gefinancierd door Sunrock.

“Met dit zonnepark zetten we weer een forse stap in onze gemeentelijke ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn”, aldus Philip Broeksma, wethouder Energietransitie. “Bovendien is bij de ontwikkeling van het park rekening gehouden met het cultuurhistorisch landschap. Een oude meander van de Hunze is bijvoorbeeld behouden. Deze groenstrook is in het park vrijgehouden voor diverse plantensoorten en insecten.”

Chinese afvaardiging

Roodehaan is volgens Sunprojects een van de grootste zonneparken met zogenoemde ‘dunne film’ zonnepanelen in Nederland. De zonnepanelen zijn geproduceerd in Duitsland door Solibro, een dochteronderneming van het Chinese Hanergy. Bij de opening was een afvaardiging van de Chinese ambassade aanwezig.

“Dit zonnepark is het resultaat van een internationale samenwerking, waarbij China en Chinese partners een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland en de verduurzamingsdoelstellingen van de gemeente Groningen”, zegt Guosheng Zhang, hoofd Economische Zaken van de Chinese ambassade.

Daken

In totaal is ruim 800 MW aan zonnestroominstallaties nodig om de Groningse ambitie te realiseren. Het leggen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen levert zo’n 300 MW op, voor de overige 500 MW zijn zonneparken nodig.

Foto: Fedor Swart